Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 30 czerwca 2024 roku

„Jeden z przełożonych synagogi /…/ upadł [Jezusowi] do nóg” /por. Mk 5/

Mówi się, że władza deprawuje. W wielu wypadkach rzeczywiście tak się dzieje. Ale nie jest to regułą. Na pewno władza nie przeszkodziła Jairowi, który nie bacząc na swój prestiż potrafił się uniżyć przed Panem Jezusem prosząc o zdrowie dla córki.

Ten ewangeliczny epizod to bardzo ważna wskazówka dla każdego, kto został wyróżniony w społeczeństwie jakimkolwiek stanowiskiem. Pokora przed Bogiem nie stoi w sprzeczności z noszoną godnością. Wręcz przeciwnie przysparza bardzo wiele dobra zarówno rządzonym, jak i samym rządzącym.