Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 14 lipca 2024 roku

„Idźcie obuci w sandały” /por. Mk 6/

Symbolika sandałów oparta na realiach, w jakich żył Chrystus i Jego uczniowie jest bardzo bogata. Osoba, która szła w sandałach była w społeczeństwie rozpoznawana jako wolna i w miarę majętna. Bez sandałów chodzili służący i niewolnicy. Ale prócz tego, czyż nie piękne jest w poleceniu „idźcie w sandałach” to, że Pan Jezus po prostu dbał o materialne dobro swoich uczniów? Myślał o ich zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrym imieniu, bo sam znał życie i nie bujał w obłokach.

Prośmy zatem Boga, aby rządzili nami ludzie, którzy się charakteryzują cechami Chrystusowymi. A jeśli sami mamy nad kimś władzę, również zapatrujmy się na Jezusa.