Słowo na niedzielę 21 lutego 2021 roku

Słowo na niedzielę 21 lutego 2021 roku

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” /por. Mk 1/

To Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię. Ten fakt wszystko ustawia we właściwym świetle. I wtedy inaczej postrzegamy zastane trudności, głód czy pragnienie, niebezpieczeństwa, a nawet kuszenie. Bez Ducha Świętego będziemy bezradni, wystraszeni, zagubieni i zbyt słabi, by oprzeć się zakusom diabła. Z Nim można powalczyć i wygrać.

Obecność Ducha Świętego w naszym życiu nie jest sprawą indywidualnego, subiektywnego odczucia. Duch Święty jest nam udzielany podczas każdego sakramentu. Na co dzień przyjmujemy Go przystępując do Komunii Świętej. Wiedziałeś o tym?