Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” /por. Łk 10/

Kiedy uczony stawiał Panu Jezusowi powyższe pytanie, Ten mógł mu odpowiedzieć po prostu: Nie filozofuj! Jesteś uczonym i tego nie wiesz?

Tymczasem Pan Jezus okazał mu dużo cierpliwości – być może mając na uwadze, że przyda się to również wszystkim kolejnym pokoleniom Jego wyznawców – i dał odpowiedź na przykładzie człowieka z potrzebie. Z opowieści Chrystusa łatwo wyciągnąć wniosek, że nie mędrkowaniem osiąga się Boże Królestwo, lecz konkretnymi czynami wobec Pana Boga oraz naszych bliźnich. Tylko nie pytajmy w kółko, kto jest naszym bliźnim lecz dla kogo my nim jesteśmy!