Wyrok na wiosnę

Gmina 6 lutego 2024 Wydanie 6/2024
Wyrok na wiosnę

Prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami zapadnie wyrok w sprawie o zwrot zadatku w kwocie 615 tys. zł, która procedowana jest w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział Gospodarczy. W tej sprawie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego domaga się zwrotu 615 tys. zł od firmy, z którą były prezesa MARG zawarł umowę zakupu gruntów bez zgody Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki. Było to bezprawne działanie Daniela P., który zawierając tą transakcję przekroczył swoje uprawnienia.

W związku z tą transakcją oraz innymi zarzutami trwa postępowanie karne w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział Karny, w której Daniel P. jest oskarżony o działanie na szkodę MARG i wyrządzenie spółce szkody w wielkich rozmiarach (art. 296 par. 3 kk).

Prawdopodobnie ten proces też zakończy się jeszcze w tym roku. W tej sprawie oskarżony jest sam były prezes MARG, dlatego Spółka poprzez postępowanie w sądzie gospodarczym próbuje odzyskać utracone środki od kontrahenta Daniela P. Jak się zakończy ta sprawa dowiemy się w maju lub czerwcu. W ubiegłym tygodniu w sądzie zeznawał Daniel P., który został doprowadzony na sale posiedzeń w kajdankach.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku były prezes gminnej spółki MARG został skazany za działania na szkodę firmy którą kierował w latach 2005 - 2018. Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, a Daniel P. wraz z innym mieszkańcem gminy Myślenice zostali skazani za popełnienie przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego. Według sądu były prezes MARG „doprowadził reprezentowaną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 100.000 zł”. Wyrok jest nieprawomocny.

Był to już drugi wyrok dla byłego prezesa MARG. W 2020 roku zapadł pierwszy wyrok. Były prezes Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego został skazany za przywłaszczenie mienia spółki, łącznie na kwotę 205.000 zł (art. 284 par. 2 kk). Daniel P. przyznał się do winy, przywłaszczone pieniądze zwrócił i dobrowolnie poddał się karze.

W.R.