Wzięli ster życia w swoje ręce

Wzięli ster życia w swoje ręce

Myślenicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył już szósty rok akademicki podczas plenerowej uroczystości w schronisku na Kudłaczach. Jego słuchacze to ludzie pełni energii, śmiało realizujący swoje pasje i zamiłowania, ciekawi świata

- My studenci UTW mamy odwagę zdobywać wiedzę, zdrowie i doświadczenie, świadomie uczestniczymy w zmianie sfery mentalnej. Rozumiemy celowość naszego działania i potrzebę bycia wśród ludzi i z ludźmi. Włączyliśmy się do systemu ustawicznego kształcenia, doskonalimy wiedzę i poszerzamy krąg swoich zainteresowań i kontaktów międzyludzkich.

Od 6 lat systematycznie tworzy miejsce przyjazne dla seniorów, jesteśmy elitą społeczeństwa i możemy z dumą stwierdzić, że kupiliśmy wygrany los na loterii bo nie boimy się wziąć w ręce steru naszego życia. Jesteśmy odpowiedzialni i pełni energii, śmiało realizujemy swoje pasje i zamiłowania, mamy ciekawość poznawczą otaczającego nas i zmieniającego się świata - mówiła podczas zakończenia roku akademickiego prezes zarządu UTW Halina Kaczmarczyk.

- Tworzymy edukację intelektualną seniorów, edukację prozdrowotną i edukację cyfrową. Nie siedzimy na kanapie, z której wstanie zaleca Papież Franciszek - to nas nie dotyczy. Cieszmy się dzisiaj i bądźmy dumni, że dobrze wykorzystaliśmy czas. Nasza działalność zatacza coraz szersze kręgi przy zrozumieniu i przychylności wielu szlachetnych osób i instytucji. Wszystkim serdecznie dziękujemy - dodała.

Pracowity rok

UTW tradycyjnie organizował ciekawe wykłady z różnych dziedzin wiedzy, prowadzone przez specjalistów i pasjonatów, było ich łącznie 34, przy średniej frekwencji ponad 100 słuchaczy. W tym roku na uniwersytecie zawiązał się profesjonalny chór. Na zajęcia nordic walking uczęszcza 27 osób, które przeszły już w sumie ponad 1500 km. Słuchacze uczestniczyli także w debatach na Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz w olimpiadzie sportowej w Rabce i w Łazach (Ryszard Krupa zdobył trzy medale w biegach). Na zajęciach do poszczególnych grup uczęszcza: brydż 27 osób, rękodzieło artystyczne wykonuje 15, koronczarstwo 6; zajęcia komputerowe 10, joga 10, taniec 12, język angielski 18, niemiecki 10, francuski 9. Są jeszcze są grupy speed-bala i petanque. W ubiegłym roku uniwersytet zorganizował 12 wycieczek turystycznych i naukowych.

Już wakacje

Wszyscy słuchacze ukończyli rok w terminie i otrzymali promocję na następny, który rozpocznie się w październiku wykładem inauguracyjnym, który wygłosi były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka na temat Tadeusza Kościuszki z okazji 200. rocznicy śmierci. Mimo, iż rok akademicki się zakończył, nie oznacza to, że przed seniorami trzy miesiące bez uczelni. Podczas wakacji jak co roku dla chętnych organizowane będą wyjazdy i zajęcia rekreacyjno-turystyczne.

 

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)