Piotr Ślusarczyk

Piotr Ślusarczyk

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)

Znikną światła na Sobieskiego

Na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z Zakopianką, gdzie obecnie znajduje się sygnalizacja świetlna powstanie węzeł drogowy typu „trąbka” z dodatkowymi pasami włączania i wyłączania na obu jej jezdniach. Po północnej stronie inwesty...

Pacjenci diabetologiczni bez opieki?

Jedyna poradnia diabetologiczna w Myślenicach, należąca do spółki Polsignal nie przedłużyła kontraktu z NFZ, a innej posiadającej kontrakt z funduszem w powiecie nie ma. Czy zatem pacjenci zostali bez opieki? Starosta Józef Tom...

Nie bądźmy obojętni: pomagajmy sobie

W okresie zimowym, a zwłaszcza w mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, nietrzeźwe i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu Zima to szczególnie trudny ok...

Spadł śnieg, a z nim nowe obowiązki

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Osoba, która przewróciła się na nieodśni...

Artur Budyn: pierwszy mieszkaniec powiatu 2019

W nowym roku na świat w myślenickim szpitalu przyszło troje dzieci; pierwszym był Artur Budyn ze Stojowic, który urodził się o 11:15 po ponad piętnastogodzinnym porodzie. Tradycyjnie wszystkie otrzymały prezenty od dyrekcji szpita...

Chorobowe bez papierka

L4 to jeden z najbardziej znanych formularzy, który miał w ręce niemal każdy z nas i najczęściej nie budził pozytywnych skojarzeń. Jego historia dobiegła końca, a jego miejsce zajmuje nowy - elektroniczna e-ZLA. Teraz po wyjściu...

Czarna załoga Jadwigi Maliny

Nakładem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w serii „Krakowskiej Biblioteki SPP” pod redakcją prof. Gabrieli Matuszek i prof. Wojciecha Ligęzy ukazał się drukiem szósty tom wierszy Jadwigi Maliny pt. „Czarna zał...

Czy nowy wójt będzie miał pod górkę?

Czwarta kadencja wójta Lubnia Kazimierza Szczepańca może być jego najtrudniejszą w karierze. Wprowadził do rady tylko 5 swoich radnych z KWW Samorządna Gmina, stąd nie dziwi fakt, że jej przewodnictwem podzielili się pozostałe dwa...

Zmiana burmistrza po trzech kadencjach

Mieszkańcy Gminy Sułkowice zaufali w tych wyborach nowemu kandydatowi Arturowi Grabarczykowi, który zmienił po trzech kadencjach na fotelu burmistrza Piotra Pułkę. Podczas inauguracyjnej sesji również radni podzielili to zaufanie...

Pod dyktando Tomasza Susia

Burmistrz Dobczyc Tomasz Suś, wprowadzając 11 swoich radnych, będzie miał spokojne pięć lat pracy w Radzie Miejskiej w Dobczycach. Przewodniczącą rady została Małgorzata Jakubowska, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Mar...

Gmina na nowych torach

Nastawnik pociągu „Tokarnia” mieszkańcy powierzyli nowemu maszyniście Markowi Klusce, który zdetronizował po ośmiu latach Władysława Piaściaka. Nowy wójt swoimi kandydatami obsadził 10 z 15 mandatów w Radzie Gminnej, stąd też w ic...

W Wiśniowej nowe rozdanie

Na czele gminy stanął 34-letni, bezpartyjny Bogumił Pawlak, który zarazem jest najmłodszym wójtem w naszym powiecie. Aby mieć większość w radzie, potrzebował koalicji z jednym z ugrupowań. Wyniki głosowania na pierwszej sesji najp...

W poszukiwaniu swojego Elizjum

Poezja jest jak terapia dla czytelników, a dla poety to sposób na oczyszczenie duszy i serca. Można było tego doświadczyć podczas spotkania poetyckiego w Hotelu Kasztelan w Dobczycach, gdzie do swojego świata poezji zaprosiła Kata...