Ambitne plany druhów z myślenickiego Górnego Przedmieścia

Ambitne plany druhów z myślenickiego Górnego Przedmieścia

W Domu Ludowym na Górnym Przedmieściu odbyło się w sobotę walne zebranie OSP Myślenice Górne Przedmieście. Jak na spotkanie sprawozdawcze przystało dużo mówiło się o tym co działo się w minionym roku i wcześniej, ale wiele miejsca i czasu poświęcono też na przedstawienie koncepcji dużej inwestycji, która ma służyć jednostce, ale nie tylko jej.

Jednostka OSP Myślenice Górne Przedmieście zyskała w ubiegłym roku 2 druhów czynnych i liczy ich obecnie 41. Ma też 14 druhów honorowych i 15 wspierających. Razem daje to 70 druhów i druhen.

Jeden z druhów – Arkadiusz Święch został podczas tego zebrania odznaczony odznaką „Strażak Wzorowy”.

Ponadto przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należy 16 dzieci i młodzieży.

W roku sprawozdawczym strażacy z Górnego Przedmieścia dwa razy wyjeżdżali do pożarów i dziesięć razy do tzw. miejscowych zagrożeń. Te ostatnie to m.in. wypadki, poszukiwania zaginionych, zabezpieczenia różnych wydarzeń. Druhów z Górnego można było spotkać na wielu różnych uroczystościach państwowych i kościelnych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, gdzie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, a nieraz także częstowali strażacką grochówką z kotła.

Zabezpieczenia i wsparcie logistyczne są tym z czym są chyba najbardziej kojarzeni, choć jak wszystkie jednostki jeżdżą do pożarów i wypadków. I za to zebrali najwięcej pochwał na zabraniu.

Nie szczędził ich m.in. druh Waldemar Pachoń, prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Związku OSP RP w Myślenicach.

- Jestem pełen podziwu dla waszej działalności, a w tym co robicie jeśli chodzi o zabezpieczenie logistyczne – jesteście mistrzami w swojej dziedzinie. Przykładem tego był wielki pożar w Krzyszkowicach, który wybuchł w godzinach nocnych – mówił druh Waldemar Pachoń i opowiedział jak druhom z Górnego Przedmieścia wystarczyło 45 minut od odebrania telefonu, aby w środku nocy pojawić się na miejscu pożaru z gorącym posiłkiem dla strażaków walczących z ogniem. - Jak to można zrobić, nie mam pojęcia, ale dzięki druhom z OSP Myślenice Górne Przedmieście widać, że można! - mówił.

Dziękował im też za pracę z młodzieżą i za uczestnictwo w strażackiej akcji honorowego oddawania krwi. Gratulował osiągnięć na zawodach i czegoś jeszcze.

- Na szczególną uwagę zasługuje współpraca jednostki z tyloma organizacjami i instytucjami. Jeżdżąc po zebraniach rzadko mi się zdarza słyszeć, żeby jednostka współpracowała z aż tyloma i na dodatek, żeby ta współpraca układała się tak dobrze – mówił.

Potwierdzeniem tej współpracy była obecność na zebraniu m.in. przedstawicieli klubu LKS Górki Myślenice oraz reprezentantek Koła Gospodyń z Górnego Przedmieścia i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice, współnie z którymi organizują lub którym pomagają w organizacji pikników integracyjnych i dorocznych spotkań jak np. msza na Mikołaju i spotkanie po niej. Innym potwierdzeniem tego, że strażacy bezinteresownie pomagają nie tylko wtedy, kiedy wyjeżdżają do akcji ratowniczo-gasniczych, są też liczne podziękowania i dyplomy dla nich, m.in. za udział w akcji Szlachetna Paczka i innych akcjach charytatywnych.

Asp. Jakub Pachoń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach także dziękował strażakom z Górnego za ich dyspozycyjność. - Dwanaście wyjazdów to nie jest dużo, ale zawsze kiedy była włączana syrena na Górnym Przedmieściu odpowiadaliście na wezwanie, więc można na was liczyć. Wrażenie robią szczególnie działania logistyczne – powiedział i również odwołał się do pożaru w Krzyszkowicach. Mówił o tym jak ważne było wsparcie druhów z Górnego, a to dlatego, że nic tak nie stawia na nogi strażaków podczas takich długotrwałych działań nocnych, na dodatek w zimie, jak dostarczony im na miejsce ciepły posiłek i ciepła herbata.

Na zebraniu strażacy omówili także sprawy finansowe i sprzętowe, w tym także to o jaki sprzęt jednostka wzbogaciła się w ubiegłym roku, a był to m.in. ten zakupiony dzięki projektowi z myślenickiego Budżetu Obywatelskiego realizowanego wspólnie z inną myślenicką jednostką OSP – Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą. Dzięki ich inicjatywie, głosom mieszkańców i pieniądzom z gminnej kasy straże pozyskały sprzęt o łącznej wartości 200 tys. zł. Część tego sprzętu zaprezentowali na zebraniu.

Nie licząc tego obywatelskiego projektu, z kasy gminy w ciągu ostatnich 5 lat (2019-2023) do straży z Górnego Przedmieścia trafiło prawie 280 tys. zł. To środki m.in. na dofinansowanie do zakupu sprzętu, umundurowania i remont samochodu bojowego.

Omawiając plany na bieżący rok skupiono się na przedstawieniu koncepcji zagospodarowania działki zakupionej z bonifikatą od powiatu myślenickiego w minionym roku, a znajdującej się ponad halą Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego na gruntach kiedyś należących właśnie do senatora Średniawskiego.

Wiceprezes jednostki Maciej Górka mówił o planach przewidujących stworzenie tam toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, boiska, ścianki wspinaczkowej i altany albo mini amfiteatru dla lokalnej społeczności, a nade wszystko budowę dwupoziomowego „budynku logistycznego” z boksami garażowym.

- To będzie służyło nie tylko nam jako jednostce, ale też różnym organizacjom, bo z wieloma takimi współpracujemy – mówił i wymienił OSP GPR, Maltańską Służbę Medyczną i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe.

Sami strażacy z Górnego Przedmieścia chcą w ten sposób zyskać miejsce na sprzęt, który jak powiedział wiceprezes, obecnie w większości trzymają w „blaszakach”. Pozostała część znajduje się w garażu Domu Ludowego, z którego strażacy nie planują rezygnować po wybudowaniu nowego budynku. Szacują, że tylko na ten dwupoziomowy budynek (a właściwie jego pierwszą część, z możliwością rozbudowy później o drugą) potrzeba będzie co najmniej 5 mln zł, dlatego nie zabrakło ich apelu do władz wszystkich szczebli o każdą możliwą pomoc.

Pomiędzy działką zabudowaną halą sportową, a tą zakupioną przez straż jest działka należąca do województwa małopolskiego. Strażacy widzieliby na niej chętnie parkingi, plac manewrowy i miejsce na zbiornik przeciwpożarowy.

Władze gminy, a dokładnie najpierw zastępca burmistrza Mateusz Suder, a potem sam burmistrz Jarosław Szlachetka potwierdzili na zebraniu, że rozmowy na temat zakupu tej działki mają już niedługo znaleźć swój finał w postaci podpisania umowy.

- Mam nadzieję, że w tych, najbliższych tygodniach ta sprawa zostanie dograna. Możemy liczyć na zakup tej nieruchomości od marszałka z bonifikatą tak, aby na tej nieruchomości móc później razem z wami budować, może remizę to za duże słowo, ale boksy strażackie, które będą używane przez waszą jednostkę, ale też przez inne służby, które dziś nie mają swojego miejsca – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Zastępca burmistrza przekazał na ręce prezesa jednostki Bogusława Tondery wejściówki dla najmłodszych druhów, czyli tych z MDP, do wirtualnej strzelnicy, z jakiej od niedawna można korzystać w Myślenicach.

W zebraniu wzięli też udział przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Fita i radny Rady Powiatu Myślenickiego Jan Bylica.

Zebranie zakończyło się udzieleniem zarządowi jednostki absolutorium za rok 2023.