Bogata kopalnia tematów do współpracy – AGH

Bogata kopalnia tematów do współpracy – AGH

Opisując w tej serii felietonów różne źródła zasobów intelektualnych, mogących służyć rozwojowi małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw w Myślenicach – dałem pierwszeństwo innym uczelniom. Ale obecnie, gdy inne uczelnie zostały już omówione, mogę ze spokojnym sumieniem napisać o mojej AGH.

Na AGH funkcjonuje bardzo prężne Centrum Transferu Technologii. Zachęcam do zajrzenia na jego stronę internetową: www.ctt.agh.edu.pl, bo znaleźć tam można bardzo dużo naprawdę cennych informacji. AGH jest jednak tak dużą i zróżnicowaną uczelnią (16 wydziałów, od górniczego do humanistycznego), że trudno jest jej ofertę zawrzeć w jednym felietonie, zwłaszcza że na każdym wydziale są wyznaczeni tak zwani brokerzy innowacji, których zadaniem jest między innymi udzielanie informacji na temat zagadnień naukowych rozwiązanych na tych wydziałach i możliwych do komercjalizacji we współpracy z zewnętrznymi przedsiębiorstwami. Poświęcę ten i kilka najbliższych felietonów na szkicowe chociaż zarysowanie tego, co owi brokerzy proponują.

Zacznę od wydziałów odnoszących się do Ziemi, czyli mających w nazwie „geo”.

Pierwszym, który się tu nasuwa jest Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, najstarszy wydział AGH. Prowadzi on szeroką współpracę z gospodarką, ale ze względu na swoją specyfikę wybiera jako partnerów biznesowych raczej duże firmy (kopalnie, zakłady przeróbki kopalin), obawiam się więc, że myśleniczanie niezbyt dużo skorzystają z dorobku naukowego i technicznego tego wydziału – ale na wszelki wypadek podaję adres email i numer telefonu brokera innowacji na tym wydziale: dr inż. Alona Nad, alonanad@agh.edu.pl, 12 617 45 61.

Gdyby ktoś chciał wybudować w Myślenicach kopalnię (na przykład kruszywa do budowy dróg), to zanim się skontaktuje z wydziałem górniczym, powinien najpierw skorzystać z wiedzy i mądrości naszych geologów. Wydział nazywa się Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Jego pracownicy specjalizują się w opracowaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań na rzecz gospodarki surowcami, diagnozowania górniczo-geologicznych warunków eksploatacji złóż i procesów geodynamicznych, oceny przeróbki surowców mineralnych i oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko, ochrony i gospodarowania środowiskiem, gospodarczego wykorzystania odpadów, odnawialnych źródeł energii itp. Ponadto Wydział oferuje szeroki zakres usług eksperckich. Brokerem innowacji na tym wydziale jest dr inż. Justyna Topolska, topolska@agh.edu.pl, 12 617 45 43.

O dalszych wydziałach napiszę w kolejnych tygodniach

Ryszard Tadeusiewicz