„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

Edukacja 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

Więcej niż 6 godzin dziennie - tyle czasu według amerykańskich badań spędza przed ekranem komputera lub smartfona znacząca część dzieci podczas pandemii COVID-19. Ten ogromny wzrost w stosunku do okresu sprzed pandemii niepokoi aż 85% procent rodziców.

I nic dziwnego: dzieci większość tego czasu spędzają online, co grozi uzależnieniem od mediów społecznościowych i doświadczeniem

cyberprzemocy. Alternatywą dla aktywności w sieci są tradycyjne książki, które z powodzeniem mogą rywalizować o uwagę najmłodszych. Konieczne jest jednak jak najwcześniejsze kształtowanie u nich nawyku czytania. Temu właśnie poświęcona jest akcja „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”, skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych szkoły podstawowej, a także rodziców i nauczycieli. Zapisy już otwarte!

Ostatnich kilka miesięcy społecznej izolacji spowodowało, że możliwości zagospodarowania przez najmłodszych wolnego czasu znacznie się zmniejszyły. Dzieci nie mogły spotkać się z rówieśnikami, a w pewnym momencie nawet spędzać czasu na dworze. Bezpośrednie rozmowy i wspólną zabawę zastąpił kontakt z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz wspólne gry online. Również czas spędzany na nauce w znacznym stopniu oznaczał zajęcia przed ekranem komputera, bo z jego wykorzystaniem odbywała się edukacja zdalna.

- O ile pandemia COVID-19 mogła przyczynić się do wzrostu czytelnictwa, to raczej miało to miejsce wśród dorosłych, a nie wśród dzieci. Rzadko zdarza się, że mają one wypracowany nawyk czytania i znacznie łatwiej skupić im uwagę na ekranie komputera niż książce - mówi Aleksandra Chaberska z wydawnictwa HarperCollins Polska, które jest jednym z Organizatorów Akcji – Akcja „Czytam Sobie. Pierwsza Klasa!” ma na celu zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania i pokazanie, że czas z książką może być nie tylko przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na przyszłość. Drugi ważny aspekt to wzmocnienie nawyków czytelniczych dzieci, a jak wiadomo najlepszą drogą do tego jest praca nie tylko z najmłodszymi, ale także z rodzicami i nauczycielami.

Organizatorzy akcji chcą pokazywać uczniom i uczennicom czytanie z czterech stron: 1. Jako formę relaksu i wyciszenia, a nie czynność, którą wykonuje się jedynie w szkolnej ławce (przewidziane jest między innymi czytanie w przytulnie urządzonym przez dzieci miejscu, a także przyjęcie czytelnicze). 2. Jako punkt wyjścia do dyskusji i refleksji (rozmowa o uczuciach, które wzbudziła lektura, pozwoli wzmocnić umiejętności społeczne, a także zintegrować klasę). 3. Jako inspirację do zabawy (uczniowie i uczennice będą mogli rozwiązywać zagadki, tworzyć gry czy wykonywać eksperymenty w oparciu o przeczytane książki). 4. Jako bodziec do działania i podejmowania aktywności (akcja zakłada założenie klubu czytelniczego oraz promowanie czytania wśród innych uczniów i uczennic szkoły).

Takie wieloaspektowe ukazanie czytania najmłodszym ma ułatwić zerwanie ze stereotypem tej czynności jako nudnej i kojarzącej się ze szkolną dyscypliną. Różne formy pracy mają zachęcić do działania uczniów i uczennice o różnym temperamencie: tych spokojnych, chcących „zaszyć się” z książką w cichym miejscu, tych, którzy dobrze czują się w grupie i spełniają się dyskutując lub oddając wspólnej zabawie, a także urodzonych aktywistów, którzy będą mogli organizować akcje społeczne inspirowane książkami. Ważnym założeniem akcji jest też to, że rozmowa o książce ma być przestrzenią do wyrażania siebie, mówienia o własnych odczuciach i doświadczeniach.

- Rekrutacja do „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” zakończy się we wrześniu 2020 r., a pierwsze aktywności przewidujemy na październik tego roku - mówi Anita Nogal, koordynatorka akcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej - Chcemy jednak podkreślić, że już podczas wakacji będzie można korzystać z materiałów i pomocy dostępnych na stronie programu. Nasze jesienne działania mogą być ważnym uzupełnieniem, ale największą rolę w rozbudzaniu pasji czytelniczej odgrywają rodzice i wychowawcy, którzy mogą też w tym zakresie działać samodzielnie - podkreśla ekspertka.

Chęć udziału w „Czytam sobie. Pierwsza Klasa!” mogą zgłosić nauczycielki i nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć klasy pierwsze szkoły podstawowej. Do projektu zakwalifikuje się 2000 klas pierwszych, które otrzymają całościowe wsparcie w rozwijaniu pasji czytelniczej u najmłodszych:

- Uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii Czytam sobie, koło Zabaw Młodych Czytelników - do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.

- Nauczyciele/ki otrzymają: certyfikat udziału w Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, zestaw książek z serii Czytam sobie, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej, dostęp do scenariuszy lekcji w oparciu o otrzymane książki opublikowane na stronie www.czytamsobie.pl, możliwość udziału w webinarze czytelniczym, możliwość udziału w bezpłatnej konferencji komponentu Nauczyciel/ka I klasa w październiku w Warszawie.

- Rodzice otrzymają poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”

Więcej informacji o akcji: www.czytamsobie.pl/przylaczsie.php

Red