Dla ucznia i z uczniem

Dla ucznia i z uczniem

Rozmawiamy z Dorotą Płatek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach.

Początkiem marca został Pani wręczony z rąk burmistrza akt powierzenia oraz powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach, gratuluję. Jak wyglądała droga na to stanowisko?

26 lutego 2024 r. przystąpiłam do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach i otrzymałam akt powierzenia oraz powołania z rąk pana burmistrza, za co dziękuję. W mojej ocenie oznacza to dokładnie tyle, że dostrzeżono w mojej osobie potencjał, który teraz jestem zobowiązana wykorzystać. I z pewnością nie byłoby mnie w tym miejscu zawodowym, gdyby nie wsparcie zespołu nauczycieli, pracowników oraz rodziców, z którymi mam do czynienia na co dzień. Jestem przekonana, że nauczyciele naszego Zespołu to kreatywne osoby, które chcą i pracują z uczniem i dla ucznia. Z takimi współpracownikami warto budować przyszłość.

Gdy rozmawiałam z Panią rok temu, szkoła była w trakcie remontu, co zmieniło się od tego czasu?

Wiele… naprawdę wiele. Ja się zmieniłam, otoczenie się zmieniło, budynek szkoły przy ul. Zdrojowej 16 A nabrał nowoczesnego wyglądu. A i wnętrze szkoły też zostało odnowione i to w znacznie szerszym zakresie niż pierwotnie planowałam. W ciągu roku pracowaliśmy intensywnie, z ogromnym zaangażowaniem i dlatego dziś możemy się pochwalić naprawdę ładną szkołą. Odświeżoną, odmalowaną, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i przyjaznym klimatem. Był moment, w którym potrzebowałam wsparcia, gdyż – jak to przy remontach bywa- pojawiły się dodatkowe nieprzewidziane komplikacje, wydatki, które dzięki pomocy wielu osób, w tym: pana burmistrza, pani naczelnik wydziału edukacji, inspektora nadzoru budowlanego, wykonawcy robót firmy Budarus i Rady Rodziców udało się pokonać. Życzliwość wielu osób, o których tutaj nie wspomniałam, ale nie zapomniałam o nich, spowodowała, że do dnia dzisiejszego nadal działamy. Myślę, że efekty naszych starań są już widoczne i będą służyć nam wszystkim.

Jakie są Pani najważniejsze cele i priorytety na kolejną czteroletnią kadencję jako dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego?

Na ten moment priorytet mam jeden, dla mnie najważniejszy: chcę, aby nasza szkoła- w rozumieniu Zespół Szkolno-Przedszkolny- była szkołą otwartą dla każdego ucznia. By były to: przedszkole i szkoła dla uczniów, którzy będą się kształcić pod okiem doświadczonej, życzliwej i mądrej kadry pedagogicznej. Zależy mi na tym, by nasi uczniowie- począwszy od tych najmłodszych- nabywali nie tylko wiedzę książkową, umiejętności sprawdzane na egzaminach zewnętrznych, potrzebnych do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej czy na studiach. Chciałabym również, aby potrafili znaleźć się w środowisku. Aby nie mieli problemu z relacjami, nawiązywaniem kontaktów czy realizowaniem swoich pasji, marzeń, hobby… Warto przecież wreszcie zaakceptować fakt, że to nie tylko książkowa wiedza jest potencjałem przyszłości, ale kompetencje miękkie takie jak: kreatywność, działanie, umiejętność współpracy w grupie, rozwijanie hobby i pasji. To na tych wartościach dziś buduje się społeczny potencjał.

Czy są jakieś nowe inicjatywy edukacyjne lub programy, które planuje Pani wprowadzić w najbliższym czasie?

Tak, oczywiście. Aktualnie współpracujemy ze szkołami z gminy myślenickiej i realizujemy zadania wynikające z trwałości projektu „Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń”. Objęliśmy już wsparciem nauczycieli kilku szkół. W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy współpracę z Zespołem Placówek Oświatowych w Drogini i Jasienicy. Dosłownie kilka dni temu okazało się, że otrzymaliśmy zaproszenie do realizacji kolejnej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, z którego na doposażenie biblioteki szkolnej pozyskaliśmy 15 tyś. zł oraz dodatkowe 3 tys. zł na zakup nowości dla najmłodszych, naszych przedszkolaków. Wraz z grupą nauczycieli realizujemy również ogólnopolski projekt Innowacyjnej „Szkoły Google” a także włączyliśmy się w realizację programu „Szkoły dostępnej dla wszystkich”. Muszę również pochwalić się owocną współpracą z katedrą polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki zaangażowaniu naszej nauczycielki od kilku lat możemy obchodzić „Dni Języka Ojczystego” w naprawdę wyjątkowy sposób. Uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych prowadzonych przez adiunktów polonistyki i profesorów UJ. Wszystkie te działania i wiele innych, które są realizowane w naszym Zespole, bardzo mnie cieszą. Jestem naprawdę dumna z tego, że mogę pracować z nauczycielami pasjonatami zawodu. I co najważniejsze- dostrzegam, że uczniowie oraz ich rodzice doceniają naszą pracę, wspierają nas.

Dużo teraz mówi się o szeroko pojętej ekologii, czy ma Pani plany dotyczące zwiększenia świadomości ekologicznej i promowania zachowań proekologicznych wśród społeczności szkolnej?

Oczywiście, sama staram się promować postawy proekologiczne na co dzień. Kiedy nie muszę, nie używam samochodu, lubię spacerować, wędrować i okazuje się, że biegać również potrafię…- to prywatnie . A teraz na poważnie: szkoła doposażona jest w panele fotowoltaiczne, na bieżąco zmieniamy oświetlenie na energooszczędne, w łazienkach zamontowaliśmy oświetlenie z czujnikami ruchu. Budynek przy ul. Zdrojowej 16A przeszedł gruntowną termomodernizację. Wymieniono stolarkę, ocieplono poddasze, wyremontowano dach i wykonano wiele innych prac. A ponieważ o tych pracach mogłabym mówić dużo, to jednak pozwoliłam sobie wspomnieć tylko o tych najważniejszych, które w dużej mierze wykonaliśmy dzięki pozyskanym środkom z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Także podczas zajęć wśród uczniów promowane są postawy proekologiczne. Prowadzimy zajęcia nakierowane na zmianę w myśleniu o odpowiedzialności za ekologię, włączamy się w różnego rodzaju kampanie, konkursy. Każdego roku w naszej szkole ostatni tydzień nauki to działania, w które angażujemy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wspólnie uczymy się przez zabawę, przez co kształtujemy właściwe postawy proekologiczne. W tym roku również planujemy organizację ekoTygodnia. Dołączy do tych działań również społeczność naszego przedszkola. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że złożony został projekt, z którego chcielibyśmy pozyskać dodatkowe fundusze na działania promujące postawy proekologiczne w środowisku lokalnym. Niezależnie od tego czy uda nam się pozyskać środki finansowe, czy też nie, ekoTydzień w naszej szkole się odbędzie i zaprosimy różne osoby do współpracy z nami.

Z jakim zespołem nauczycieli Pani współpracuje?

Ja mam to szczęście, że mogę pracować z nauczycielami, którzy są otwarci na zmiany, jakie zachodzą w edukacji. Dostrzegam, że dla tego zespołu ważne są działania nakierowane na ucznia i z uczniem, bo on jest najważniejszy. Jestem przekonana, że budowanie relacji opartych na jasnych zasadach, na dialogu, zaufaniu i otwartości to klucz do sukcesu. Mam świadomość, że problemy mogą się zawsze pojawić, ale z zespołem, który pracuje w tej szkole, jestem przekonana, że można je rozwiązać, wyciągnąć odpowiednie wnioski i budować dalej. Lepiej i mądrzej. Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować moim współpracownikom, koleżankom i kolegom za wsparcie, które otrzymuję.

Czy jest jakiś obszar, na którym chciałaby Pani skupić szczególną uwagę w najbliższych latach?

Tak. Chciałabym poprawić infrastrukturę budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 14, w którym aktualnie znajduje się również przedszkole oraz na nowo zagospodarować zieloną przestrzeń. Mając na uwadze potrzeby najmłodszych, chciałabym tak zagospodarować ten budynek, aby przedszkolaki miały komfortowe warunki do nauki, opieki i zabawy. Jak wiadomo projekt już powstał, w niedalekiej przyszłości przyjdzie pora na jego realizację. Myślę, że docelowo będziemy wszyscy bardzo zadowoleni z tych zmian. Oczywiście będzie to czas wymagający dla wielu z nas, jednak myślę, że warto przetrwać każdy remont, gdyż po to się go prowadzi, aby podnieść jakość warunków lokalowych i jakość świadczeń edukacyjnych. Jestem przekonana, że przy odrobinie chęci i wyrozumiałości, podołamy i temu wyzwaniu. 

Czego można Pani życzyć na kolejne lata?

Jeśli mogę sobie czegoś życzyć, to stabilizacji. Ponadto dalszej owocnej współpracy z każdą osobą, która ma wpływ na dobre funkcjonowanie szkoły. Zaś nam wszystkim życzę, aby uczniowie naszej szkoły i ich rodzice czuli satysfakcję, że nam zaufali i wybrali nasz Zespół.

rozmawiała: Karolina Korneszczuk-Podoba