Droga północna w Jaworniku już otwarta!

Droga północna w Jaworniku już otwarta!

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka w obecności posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego, radnego Województwa Małopolskiego Roberta Bylicy, przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz wykonawcy robót oficjalnie oddał do użytku tzw. drogę północną w Jaworniku, która przeszła gruntowną modernizację wraz z przebudową mostu.

- Zakres inwestycji był bardzo duży, a prowadzone roboty wiązały się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców tej części Jawornika, niemniej jednak warto było zainwestować w remont tej drogi, warto było wykazać się cierpliwością podczas utrudnień w dojeździe do swoich gospodarstw domowych i stosowanych dla mieszkańców objazdów, bo dzięki temu dziś możemy korzystać z bezpiecznej infrastruktury drogowej odpowiadających standardom XXI wieku – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Koszt przebudowy „Drogi północnej” w Jaworniku wraz z obiektem mostowym to 14 000 793,73 zł, przy czym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryła 9 006 900,00 zł z całej kwoty.

- Jako mieszkanka Jawornika cieszę się z ukończenia tej ważnej dla nas wszystkich inwestycji. Mój małżonek zabiegał o nią w poprzednich kadencjach, jednak jej realizacja była możliwa dopiero teraz za sprawą dobrych decyzji pana burmistrza Jarosława Szlachetki. Dzięki współpracy wielu osób dzisiaj możemy razem świętować oddanie kolejnej ważnej inwestycji dla naszych mieszkańców – powiedziała Krystyna Szczotkowska, żona byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach, zmarłego w maju 2023 roku Wacława Szczotkowskiego.

Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2,5 kilometra, położono nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,5 metra, wybudowano też chodnik dla pieszych, kanalizację deszczową, trzy przejścia dla pieszych w tym jedno z azylem oraz dedykowanym ledowym oświetleniem. Ekologiczne oświetlenie uliczne powstało w całym ciągu drogi, gdzie zamontowano łącznie 77 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi. W ramach inwestycji wykonano m.in. nowy most żelbetowy o konstrukcji ramowej, którego długość to blisko 11 metrów z taką samą szerokością licząc jezdnię i obustronny chodnik. Na obiekcie zamontowano też nowe balustrady.

- Na pewno dużym wyzwaniem dla wykonawcy robót była przebudowa mostu na początku drogi północnej w Jaworniku. Most z uwagi na jego zły stan wymagał remontu, a teraz nie dość, że poprawiły się jego parametry techniczne to zdecydowanie poprawiono jego wygląd. Zrealizowaliśmy marzenia mieszkańców Jawornika oraz obietnice, które wspólnie z burmistrzem Jarosławem Szlachetką daliśmy przed kilkoma laty mieszkańcom tej miejscowości. Zakres tej zrealizowanej inwestycji to nawet więcej, niż nasze pierwotne marzenia. Za to należą się podziękowania dla premiera Mateusza Morawieckiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Dziękuję burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce, który dołożył wszelkich starań wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji UMiG Myślenice, aby przebudowana droga północna w Jaworniku mogła nabrać takiego kształtu jak dziś.Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg realizowane są potrzeby samorządu i oczekiwania mieszkańców - komentował poseł Władysław Kurowski.