Druhowie OSP Głogoczów podsumowali miniony rok

Druhowie OSP Głogoczów podsumowali miniony rok

W sobotę 24 lutego odbyło się spotkanie walne druhów z OSP Głogoczów. Wszystkich przybyłych gości przywitała Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Manieckiego, która zagrała polskie szlagiery tj: „Małgośka”, „Rozterki wiejskiego listonosza”, „Wiosna”.

Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele władz strażackich oraz samorządowych: burmistrz Jarosław Szlachetka, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, zastępca Komendanta Powiatowego PSP Wojciech Murzyn, członek ZOMGZ OSP RP w Myślenicach Łukasz Słowik, zastępca starosty Rafał Kudas, radny powiatu Robert Murzyn, radni miejscy Czesław Wierzba i Bogdan Stankiewicz, dyrektor biura poselskiego Władysława Kurowskiego – Danuta Grzesik. Po przywitaniu wszystkich gości, prezes Jan Kantor przedstawił porządek spotkania. Naczelnik Jarosław Piątek zapoznał uczestników ze sprawozdaniem za 2023 rok. Rok ten był rokiem kontynuacji rozpoczętych akcji pomocy dla Frania Foremnego oraz rozpoczęcia kolejnych. #FotoRamkaDlaFranka pod koniec akcji odwiedziła 820 jednostek OSP. Druhowie z OSP Głogoczów zaangażowali się także w organizację #WYPRAWYdlaFRANKA, w której trzech śmiałków panowie Witold, Janek i Zbyszek wyruszyli na rowerach z Polski do Hiszpanii, by promować zbiórkę dla Franka. Dzięki temu wspaniałemu zaangażowaniu strażacy zostali nominowani w ogólnopolskim Konkursie Związku OSP Floriany.

Obecnie jednostka liczy 62 druhów i druhen, w tym 51 członków czynnych, 9 honorowych oraz dwóch wspierających. W minionym roku zostało przyjętych 5-oro nowych członków. Przy OSP działają dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopięca i dziewczęca liczące w sumie 24 członków. OSP Głogoczów w roku 2023 uczestniczyła 65 razy w akcjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów 11 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 51 razy. W roku 2023 jednostce udało się zakupić między innymi: zestaw elektronarzędzi akumulatorowych, nowe zestawy ubrań koszarowych, hełmy dla MDP, komplety ubrań specjalnych z hełmem i butami, spodnie pilarza czy kombinezony ochronne do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych. Jednostka uczestniczyła we wszystkich wydarzenia samorządowych oraz kościelnych m.in. udział delegacji ze sztandarem w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach czy udział w Uroczystościach 200-lecia ufundowania kapliczki św. Floriana w Lusinie. Druhowie zaangażowali się także w pomoc panu Janowi, który w pożarze stracił dom.

Plany na najbliższy rok są duże. Przede wszystkim kontynuowanie prac na rzecz nowej remizy, zagospodarowanie poddasza, dokończenie pomieszczeń pod wynajem. Zakup nowych mundurów wyjściowych, ubrań specjalnych. Przeszkolenie członków, ćwiczenia na obiektach, udział w wydarzeniach sportowych, współpraca ze stowarzyszeniami, parafią i klubem sportowym. Pogadanki o tematyce przeciwpożarowej w szkołach i na zebraniach wiejskich. Promowanie dobrych zachowań przez profil społecznościowy. Dystrybucja kalendarza. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez jednostki OSP i samorządy.

Podczas zebrania burmistrz Jarosław Szlachetka przedstawił inwestycje poczynione w jednostkach OSP w całej gminie. Duże środki powędrowały również do Głogoczowa, która przez ostatnie pięć lat otrzymała niemal 425 tysięcy złotych, w tym 97 tysięcy środków obowiązkowych, reszta to kwota dodatkowa. Burmistrz wspomniał o medalu „Zasłużony dla Pożarnictwa Miasta i Gminy Myślenice”, który obecnie jako odznaczenie państwowe jest uzgadniany z Kancelarią Prezydenta. Niech rok 2024 będzie rokiem bogatym w nowe doświadczenia, szkolenia oraz rokiem, w którym OSP Głogoczów przeniesie się do nowej remizy.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje