Inicjatywa Lokalna 2019 – drugi nabór od 26 sierpnia!

Region 20 sierpnia 2019 Wydanie 30/2019
Inicjatywa Lokalna 2019 – drugi nabór od 26 sierpnia!

Od poniedziałku 26 sierpnia rusza drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2019. Wnioski na wsparcie społecznych inicjatyw będzie można zgłaszać do 6 września, a przewidziana w nim pula środków wynosi 30 000 zł.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Wnioski można składać między innymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, czy też kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zachęcam do składania wniosków i podejmowania wszelkiej działalności na rzecz naszego miasta oraz gminy. Inicjatywa Lokalna to program, który pozwala nam zyskać dofinansowanie na coś, co możemy wykonać własnymi rękami dla naszego otoczenia lub społeczeństwa – zachęca burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć grupa mieszkańców (również dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów wraz z formularzem wniosku można znaleźć na stronie internetowej myslenice.pl. Wnioski przyjmujemy do 6 września.