Kapliczki w nowym świetle. Prace konserwatorskie. Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (133), Szlak maryjny (10), Czechówka(4). Konserwacja (52), Część II

Kapliczki w nowym świetle. Prace konserwatorskie. Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (133), Szlak maryjny (10), 
Czechówka(4). Konserwacja (52), Część II

Głównym powodem zniszczenia powłoki kamiennej w kapliczce pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej było wielokrotne pokrycie kamienia wtórną, ciemną warstwą tzw. fałszywej patyny, oraz częściowo farbą olejną. Powstały wtedy głębokie przebarwienia, powodujące korozję kamienia.

W 2021, 2022 roku w kapliczce przeprowadzono standardowe procesy konserwatorskie (1,2). Wykonano nową stopę fundamentową, przestrzeń pomiędzy ziemią a betonem wypełniono grysem na całej jej wysokości.

Górną część stopy pokryto płynną masą bitumiczną, zabezpieczono przed wilgocią, poprzez pokrycie grubą, termozgrzewalną papą. Górne powierzchnie stopni, cokołu i gzymsów miały rozległe ubytki warstwy przypowierzchniowej kamienia, która miejscami odpadała ukazując zdezintegrowaną ziarniście powierzchnię. Powyższe destrukty po wzmocnieniu kamienia impregnatem usunięto metodą piaskowania. W celu poprawy proporcji kompozycji, a tym samym jej estetycznego wyglądu wykonano dodatkowy stopień w najniższej części kapliczki. Dokonano zabiegów odtwarzających pierwotny koloryt kamiennej kompozycji.

Chrystus odwieczny Logos, we Wcieleniu przyjął też człowieczą naturę , urzeczywistnioną cierpieniem podczas drogi krzyżowej. Miłość Chrystusa od narodzenia do śmierci krzyżowej, to konieczne miłosierne działanie, aby się wypełniło dzieło Odkupienia człowieka. Wywyższył Marię, błogosławioną pośród ludzi jako Niepokalanie Poczętą, która w łonie, nadzwyczajnym tabernakulum, nosiła Zbawiciela Świata. Spowita bólem cierpienia z Chrystusem, łączy ziemską rzeczywistość z nadprzyrodzoną doskonałością, wyznaczając nam kierunek do czerpania z łask wywołujących pierwiastek nieskończoności życia. C.d.n.

Przypisy:

(1)Zobacz: Stanisław Szczepan Cichoń, Gazeta Myślenicka nr 3/ 1246 z dnia 19 stycznia 2022r., s.11.

(2) Kompleksowa konserwację techniczną i estetyczna kapliczki wykonał konserwator - mgr StanisławStrzelczyk.. Została odnowiona z funduszy Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.