Kęty i Myślenice czasów okupacji

Kęty i Myślenice czasów okupacji

Kęty dzieli od Myślenic odległość zaledwie 60 kilometrów, ale w czasie okupacji były to dwa różne światy. Do Kęt Niemcy weszli 3 września, do Myślenic natomiast dwa dni później. Nie to jednak zdecydowało o różnicach w losie mieszkańców obu, zbliżonych potencjałem demograficznym miejscowości.

Kęty znalazły się bowiem na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy, czyli zachodniej Małopolski aż po Skawę, zaś Myślenice na terenie quasi - państwa zwanego Generalnym Gubernatorstwem.

To, co w Generalnym Gubernatorstwie działo się stopniowo, na terenie Kęt wprowadzono w znacznie szybszym tempie. Żyjący w cieniu kominów krematorium KL Auschwitz - Birkenau mieszkańcy Kęt stali się ofiarami zbrodni niemieckich, polityki rasowej, a także narodowościowej. Wywożeni do obozów, eksterminowani, traktowani jak podludzie. Na terenie Kęt rozwiązano wszystkie stowarzyszenia i organizacje. Obowiązywał całkowity zakaz posługiwania się językiem polskim. Pozamykano większość fabryk, warsztatów rzemieślniczych, a także sklepów, wydziedziczając z majątków właścicieli. Niemcy wprowadzili swoją administrację i w Kętach urzędował niemiecki burmistrz. Wiosną 1940 roku aresztowano ponad 30 nauczycieli z Kęt i wywieziono do obozów w Mauthausen i Dachau czego większość z nich nie przeżyła. Licząca kilkaset osób ludność żydowska została umieszczona w getcie w Nowej Wsi, a następnie wywieziona do Auschwitz.

O tym i jeszcze wielu innych aspektach okupacji niemieckiej na terenie Kęt mówiła Paula Wojewodzic podczas wykładu „Kęty i Myślenice pod okupacją hitlerowską”, jaki odbył się w piątek 10 listopada w myślenickim Muzeum Niepodległości. Wykład w dużym stopniu był oparty na zapiskach wspomnień mieszkańców Kęt, wspomnień tak wstrząsających jak cały 6-letni okres okupacji zakończony w styczniu 1945.

 

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).