Nowoczesny sprzęt w szpitalu

28 czerwca 2007 Wydanie 23/2007
Nowoczesny sprzęt w szpitalu
Nowoczesny sprzęt w szpitalu

Wspierając działania dyrekcji szpitala w dążeniu do osiągania jak najwyższych standardów diagnozy i leczenia mieszkańców powiatu oraz w trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości usług, powiat myślenicki co roku finansuje zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz remonty pomieszczeń w myślenickim SP ZOZ.

W ubiegłym roku za kwotę około 800 tys. złotych zakupiono: zestaw do endoskopii dla oddziału chirurgii, umożliwiający diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, bronchofiberoskop (sprzęt do diagnozowania chorób dróg oddechowych) dla oddziału pulmonologii, karetkę transportową oraz osiem aparatów do monitorowania funkcji życiowych, a także aparat USG dla oddziału ginekologii.

W roku bieżącym dotychczas powiat zakupił duodenoskop, uzupełniając zakupiony zestaw do endoskopii. Dzięki temu lekarze z oddziału chirurgii mogą wykonywać pełną diagnostykę chorób układu pokarmowego oraz wykonywać zabiegi usuwania kamieni z dróg żółciowych. To jest szczególnie ważne, ponieważ dotychczas pacjenci na tego rodzaju zabiegi musieli być kierowani do Krakowa, a w tej chwili już wykonuje się je na miejscu, co w znacznym stopniu obniża koszty pobytu pacjentów w szpitalu, a zarazem zwiększa komfort pobytu pacjentów. Zestaw videoendoskopii został uzupełniony o automatyczną myjnię endoskopową, gwarantującą najwyższe bezpieczeństwo związane z zakażeniami szpitalnymi, które mogą wystąpić w wyniku interwencji podczas zabiegu.

Jedną z ważniejszych inwestycji był także zakup respiratora i dwóch defibrylatorów na oddział intensywnej opieki kardiologicznej oraz do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zakupiono także aparat EKG.

Powiat myślenicki mógłby przeznaczać co roku większą ilość środków na zakup sprzętu, gdyby nie fakt, że budżet powiatu jest obciążony poręczeniem 6,5 mln kredytu zaciągniętego przez szpital w 2004 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z różnych tytułów (np. wobec ZUS-u i dostawców leków). Stąd np. w roku 2007 musieliśmy zablokować w budżecie kwotę około 830 tys. zł na ten cel. Dopiero na koniec tego roku kwota tego zabezpieczenia może być uwolniona i Zarząd Powiatu, który jest skłonny przeznaczyć ją na remont oddziału chirurgii (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu) w celu dostosowania go do wymogów sanitarnych, jak również poprawy warunków pracy personelu na oddziale chirurgii - powiedział starosta Stanisław Chorobik.

HKM