Uratowane kapliczki

28 czerwca 2007 Wydanie 23/2007
Uratowane kapliczki
Uratowane kapliczki

Dobiega końca konserwacja XIX w. kapliczki św. Floriana i św. Jana Nepomucena położonej w Brzączowicach przy „starej drodze”, która łączyła niegdyś Myślenice i Dobczyce. Kapliczka jest prywatną fundacją rodziny Salawów. Patroni kapliczki mieli chronić fundatorów przed dwoma groźnymi żywiołami - ogniem i wodą.

Stan zachowania kapliczki był tragiczny i wymagał przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. W najgorszym stanie była postać św. Floriana. Zagrożona była również statyka kapliczki. Aby uratować figurkę zawiązał się Komitet jej odnowy i nawiązał współpracę z Oddziałem PTTK w Dobczycach. W pierwszym etapie w 2004 roku Oddział uzyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w wysokości 5.000,00 zł.

Drugi etap rok później został sfinansowany ze środków własnych Komitetu w wysokości 4.000,00 zł. W roku obecnym Oddział PTTK złożył wniosek o dofinansowanie do Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja i otrzymał 9.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Z tych środków realizowany jest III etap, który obejmuje konserwacje wysokiego cokołu oraz dolnej kondygnacji kapliczki z płaskorzeźbami i inskrypcjami, przeprowadzone były specjalistyczne zabiegi odczyszczenia i wzmocnienia strukturalnego kamienia , uzupełnienie ubytków oraz ustabilizowanie fundamentu. Komitet dofinansuje prace w kwocie 1.000,00 zł. Dzięki wspólnej trosce św. Florian będzie czuwał nam nami, piękny jak dawniej.

Maria Topa