Uwaga wilk! – co zrobić, gdy go spotkasz?

Uwaga wilk! – co zrobić, gdy go spotkasz?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał właśnie broszurę informującą co zrobić w przypadku kontaktu z wilkiem. Stało się tak ze względu na nasilające się medialne doniesienia z całej Polski o coraz częstszym przecinaniu się dróg ludzi i szlaków wilków.

Dotyczy to przede wszystkim ciągłego przebywania wilków w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, ale również ataków wilków na zwierzęta gospodarcze oraz psy. Temat nie jest nowy, ponieważ według danych osób zajmujących się liczeniem populacji zwierząt w kołach łowieckich na terenie powiatu myślenickiego wilki obserwuje się od kilku lat. Znany jest też przypadek potrącenie wilka na zakopiance w Głogoczowie w lutym 2015 roku.

Jednak obecnie wraz ze wzrostem populacji wilka oraz dużej antropopresji na środowisko, drogi naszego gatunku oraz największego drapieżnika polskich lasów przecinają się coraz częściej.

 Co zrobić, gdy spotka się wilka?

Odpowiedzi jest kilka w zależności od okoliczności i zachowania drapieżnika.

W przypadku bezpośredniej obserwacji w pobliżu (do 1 km) kompleksu leśnego zauważymy wilka, który oddala się od człowieka to jest to zjawisko normalne niewymagające interwencji. Warto nadmienić, że jeśli wilk nie zwraca uwagi na jadące samochody, mimo że obok nich biegnie, to również sytuacja niewymagająca interwencji.

W przypadku zauważenia wilka w mieście, którego zachowanie sprawia wrażenie przestraszonego oznacza, że wilk w czasie migracji zabłądził i dostał się do miasta. Należy o tym fakcie powiadomić urząd gminy, który podejmie odpowiednie kroki.

Inaczej jest w przypadku, gdy wilk w mieście, mimo że nie wykazuje oznak choroby, nie jest przestraszony i pewnie podchodzi pod siedziby ludzkie. Takie zachowanie wymaga pilnej interwencji. W tym przypadku należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Może być to oswojony wilk wypuszczony na wolność lub hybryda (krzyżówka wilka z psem). Osobniki takie mają zaburzony naturalny instynkt ostrożności w kontakcie z człowiekiem.

W przypadku agresywnych zachowań wilka i bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, na wniosek wójta lub burmistrza możliwe jest zezwolenie na odstępstwo od zakazu zabijania wilka wydane przez RDOŚ.

W przypadku obserwacji wilka z wyraźnymi oznakami chorobowymi (uszkodzenie ciała, świerzb) lub ciężko rannego należy niezwłocznie powiadomić powiatowego inspektora weterynarii lub RDOŚ. Należy szczególnie uważać na zwierzę, ponieważ może być agresywne, a równocześnie nie będzie samowolnie uciekać. Nigdy nie należy próbować ratować zwierzęcia, w przypadku chorych osobników może dojść do zakażenia wścieklizną, która jest nieuleczalna.

W przypadku odnalezienia martwego zwierzęcia należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, nie dotykając zwierzęcia.

W przypadku zaistnienia szkód w gospodarstwie po ataku wilków należy zabezpieczyć wszystkie ślady oraz niezwłocznie złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wypłatę odszkodowania. Dla województwa małopolskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mieści się w Krakowie. Kontakt: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; tel.: 12 61-98-120, 12 61-98-121; e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl; http://krakow.rdos.gov.pl/

Mateusz Murzyn Mateusz Murzyn Autor artykułu

Technolog chemik, przewodnik beskidzki, znakarz szlaków, Lider EDK Myślenice. Z zamiłowania opisuje otaczającą rzeczywistość czerpiąc inspiracje wprost z natury i górskich szczytów.