Więcej niż ksiądz - wspomnienie o Janie Machu

Więcej niż ksiądz - wspomnienie o Janie Machu

Był kaznodzieją i wieloletnim proboszczem w Tokarni. Miłośnikiem kultury ludowej i regionalistą. Mecenasem rzeźbiarza Józefa Wrony oraz inicjatorem powstania zespołu kaplic patriotycznych oraz Kalwarii Tokarskiej.

Ksiądz Prałat Jan Mach (1923 -1998) został zapamiętany miedzy innymi z racji swojego wkładu w remont i rozbudowę zabytkowego kościoła w Tokarni, a także dlatego, że kultywował odrodzenie dawnych tradycji religijnych takich jak obwożenie figury Jezusa (autorstwa Józefa Wrony) na osiołku podczas Niedzieli Palmowej.

W czasach, gdy bycie księdzem wiązało się często z rozmaitymi szykanami ze strony władz, a jakakolwiek działalność dotycząca polityki mogła na duchownego sprowadzić nieszczęście z utratą życia włącznie ks. Jan Mach nie bał się poruszać zagadnień związanych z obozami koncentracyjnymi, zbrodnią katyńską (nieistniejącą wtedy w oficjalnych mediach) czy też innymi niewygodnymi dla władz PRL-u tematami.

Sylwetkę tej niezwykłej postaci przybliżył podczas odbywającego się w ramach XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wykładu w Muzeum Niepodległości dyrektor Kliszczackiego Centrum Kultury Bartłomiej Bart Dyrcz. Punktem wyjścia dla tego wykładu była wystawa „Dekalog. Znaki historii”, jaką mogliśmy oglądać kilka tygodni temu w Muzeum Niepodległości. Cykl dziesięciu akryli autorstwa Bartłomieja Dyrcza był poświęcony osobom bądź wydarzeniom, które w szczególny sposób zapisały się w historii regionu Tokarni. Każdemu z tych obrazów przypisany był stosowny tekst biblijny. Do obrazu poświęconego księdzu Janowi Machowi dołączone było Trzecie Przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Trudno chyba o trafniejszy desygnat dla człowieka, którego wiara, osobowość i patriotyzm w tak wielkim stopniu wpłynęła na lokalną społeczność, zaowocowała artystycznym mecenatem oraz licznymi powołaniami.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).