Wszystkiego Najlepszego Panie Profesorze!

Wszystkiego Najlepszego Panie Profesorze!
Ryszard Tadeusiewicz Naukowiec AGH, absolwent myślenickiego LO

Niedługo minie piąty rok, odkąd gościmy na łamach naszej gazety felietony autorstwa profesora Ryszarda Tadeusiewicza, w których przybliża nam kwestie związane z rozwojem cywilizacji, ciekawostki historyczne, zagadnienia naukowe i społeczne.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz, Myśleniczanin, co zawsze podkreśla, absolwent myślenickiego LO im. T. Kościuszki, studiował na Wydziale Elektromechanicznym AGH oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii. Człowiek wielu talentów.

W 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Początkowo jako asystent, następnie starszy asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejne stopnie: doktora (1975), doktora habilitowanego (1980), prof. nadzw. (1986), prof. zwycz. (1991). Autor licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek. Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. Członek Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych. Doktor honoris causa uniwersytetów w kraju i zagranicy. Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI) w 1998 roku. Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011. Popularyzator Nauki 2018.

Pan Profesor od 2019 roku współpracuje również z Gazetą Myślenicką, co jest dla nas powodem dumy.

Gościć Pana Profesora na naszych łamach, to dla nas zaszczyt. Dlatego pragniemy gorąco podziękować Panu Profesorowi za nieustającą chęć wzbogacania naszej gazety, za rzetelność, każde ciepłe słowo, skierowane do naszej Redakcji i za każdy felieton, który do tej pory ukazał się na naszych łamach.

Korzystając z okazji, jaką są imieniny naszego Autora, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, nieustającej pasji naukowej, spełnienia planów zawodowych i osobistych oraz radości na każdy dzień!

Serdecznie Dziękujemy Panie Profesorze!

Redakcja Gazety Myślenickiej