90 lat straży w Zawadzie

90 lat straży w Zawadzie

OSP Zawada świętowała swój jubileusz 90-lecia. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni członkowie jednostki zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami

Obchody rocznicowe rozpoczęto od zbiórki przy strażnicy i przemarszu wraz z orkiestrą do kościoła, gdzie mszę w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów, a także z podziękowaniem za otrzymane łaski dla jednostki odprawił ks. proboszcz Marek Oczkowski w obecności kapelana strażaków powiatu myślenickiego ks. Józefa Orawczaka, który odczytał ewangelię.

W kazaniu ks. proboszcz nawiązał do hasła wypisanego na strażackich sztandarach od początków istnienia tej organizacji: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, analizując obydwa człony tego hasła i nawołując, by było ono nie tylko szczytną ideą, ale codzienną praktyką strażaków.

Zarówno w przemarszu, jak w kościele i podczas uroczystości przy strażnicy druhom z Zawady i ich gościom towarzyszyły połączone orkiestry z Zawady i Izdebnika pod batutą Tomasza Stępnia. Podczas Mszy św. śpiewał również chór.

Musztra i powitanie gości

Uroczystości na placu apelowym przy strażnicy prowadził Marian Węgrzyn, a musztrą honorową dowodził Stanisław Przęczek. W jubileuszu wzięły udział poczty sztandarowe zaproszonych i zaprzyjaźnionych jednostek z OSP Sąspów, Zakliczyn, Siepraw, Izdebnik oraz z gminy Myślenice. Po mustrze honorowej i wciągnięciu na maszt flagi państwowej prezes jednostki Tadeusz Przęczek powitał przybyłych gości: posła Jarosława Szlachetkę, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Stanisława Nowaka, dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mirosława Wiklika, komendanta PSP w Myślenicach Sławomira Kaganka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach Michała Przęczka, starostę Józefa Tomala, kierownika Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Tadeusza Rabskiego, kapelana powiatowego strażaków ks. Józefa Orawczaka, sekretarza gminy Bronisława Poradzisza, radnych miejskich, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Waldemara Pachonia, ks. proboszcza Marka Oczkowskiego, byłego prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, honorowego członka jednostki w Zawadzie Czesława Kosibę, dyrektor Szkoły Podstawowej Danutę Rożek, sołtyskę Irenę Chlebdę, byłego sołtysa Zawady Jana Fijałkowskiego oraz przedstawicieli organizacji i instytucji lokalnych, prezesów i naczelników jednostek oraz poczty sztandarowe biorące udział w jubileuszu. Osobne słowa powitania skierował do darczyńców jednostki, rodziców chrzestnych samochodów bojowych OSP Zawada, mieszkańców i gości.

Medale i podziękowania

Podczas jubileuszu wręczono odznaczenia i medale wyróżniającym się druhom z Zawady. Ponadto w podziękowaniu za wkład w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie, z okazji jej 90-lecia, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak przekazał dyplomy okolicznościowe. Otrzymali je: Józef Stadkowski, Piotr Sikora, Zbigniew Świętek, Stanisław Suder, Marek Gubała, Tadeusz Sałach, Marian Węgrzyn, Tadeusz Szymański. Z kolei zarząd jednostki złożył gościom podziękowania „za współpracę i obecność” i uhonorował ich okolicznościowymi statuetkami.

Odznaczenia podczas jubileuszu otrzymali: Odznaka MSWiA Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej: Tadeusz Przęczek, Jan Chlebda; Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Władysław Wiśniowski, Jan Fijałkowski, Rozalia Woźniczka; Srebrny Medal Zasłużony dla Pożarnictwa: Wacław Przęczek, Andrzej Kruczek, Andrzej Kaczorowski, Stanisław Przęczek, Krzysztof Motyka, Andrzej Motyka, Bogusław Jania; Brązowy Medal Zasłużony dla Pożarnictwa: Paweł Kaperek, Michał Morus, Szymon Przęczek, Mateusz Morus, Kamil Przęczek, Łukasz Jania, Tomasz Chlebda, Marian Węgrzyn, Tomasz Stępień, Bogusława Proszek, Marian Murzyn, Małgorzata Motyka, Justyna Motyka, Iwona Król, Katarzyna Oskwarek; Odznaka Strażak Wzorowy: Janusz Mariusz, Damian Siatka, Tomasz Świętek, Sylwester Przęczek, Marcin Morus.

Gratulacje i życzenia

Część oficjalną uroczystości zakończyły wystąpienia gości, którzy gratulowali jednostce osiągnieć i wspaniałej atmosfery, dziękowali za ofiarność i gotowość niesienia pomocy zarówno gdy trzeba spieszyć na ratunek, jak i wesprzeć działania swojej społeczności wiejskiej i gminnej. Dziękowali za kultywowanie tradycji, pracę wychowawczą z młodzieżą, krzewienie kultury oraz przywiązanie do wartości narodowych i chrześcijańskich. Składali życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata, zarówno w życiu osobistym druhów, jak w pracy zawodowej i społecznej.

 90 lat OSP Zawada w pigułce

Inicjatorem powstania OSP w Zawadzie-Szembek (tak brzmiała wówczas nazwa miejscowości) był w 1908 r. naczelnik gminy Zawady-Szembek Józef Kaperek. Na jego wniosek gmina uchwaliła, że co roku będzie przekazywać na ten cel do kasy oszczędnościowej pewną kwotę, która już w 1914 r. wyniosła ponad 1000 koron. Wybuch I wojny światowej i dewaluacja, która kwotę zebranych pieniędzy sprowadziła do 67 zł, uniemożliwiły zakup sprzętu strażackiego, a więc również oficjalne powołanie jednostki. Z przekazów ustnych wynika jednak, że ludzie byli dobrze zorganizowani i potrafili ratować życie i mienie mieszkańców. Zamysł Józefa Kaperka – również pierwszego komendanta jednostki, udało się zrealizować w 1927 r. Wówczas to zakupiona została sikawka konna (do dziś jest w jednostce) oraz umundurowanie dla członków straży. Środki zbierano poprzez urządzanie zabaw, festynów oraz z ofiarności, jak głosi kronika „rozumiejących wzniosłą ideę zbiorowego czynu obywateli gminy”. 7 grudnia 1930 r. obrano prezesem straży Andrzeja Kawczyńskiego, który ufundował sztandar, godło jednostki oraz instrumenty i mundury dla orkiestry dętej. Powołany został żeński oddział OSP samarytanki”. Pierwsze wzmianki o grze orkiestry dętej straży pożarnej w Zawadzie-Szembek i jej szkoleniach pochodzą z roku 1934. 6 września 1931 r. ks. Ignacy Cież dokonał ceremonii poświęcenia sztandaru przy dworze Jarząbków. W 1932 r. zarząd jednostki podjął decyzję o budowie strażnicy. Prace rozpoczęto jeszcze w tym samym roku, od wyrobu cegły. Dzięki mobilizacji społeczności Zawady i zaangażowaniu druhów powstała jedna z pierwszych strażnic murowanych w gminie. W strażnicy mieszkał późniejszy dowódca OP AK „Halniak” Józef Fijałkowski. W czasie wojny niejednokrotnie odbywały się tutaj zbiórki oraz narady partyzanckie. Oczywiście działalność straży w tym czasie została zahamowana przez okupanta. Po wojnie przystąpiono do reperacji strażnicy, która bardzo ucierpiała podczas działań wojennych. Przez 30 lat, aż do rozbudowy szkoły, systematycznie użyczano remontowane sale na potrzeby lekcyjne. W roku 1958 jednostka otrzymała nową motopompę (też sprawną do dziś), zakupiono nowy sztandar jednostki, a w niedługim czasie także pozyskano pierwszy samochód bojowy z beczką STAR-20. Kolejne kroki milowe w rozwoju jednostki to pozyskanie stara 266 GBA w 1999 r. oraz decyzja z 18 lutego 2001 r. o zamiarze przystąpienia do budowy nowej strażnicy i rozebrania starej, będącej już w stanie śmierci technicznej. Stary budynek rozebrano w ciągu marca 2005 r., a budowa nowej strażnicy w stanie surowym zamkniętym trwała do lutego roku następnego. Uroczystość poświęcenia nowego obiektu odbyła się 5 lipca 2009 r. W 2010 r. powołana została Orkiestra Dęta przy OSP w Zawadzie, a za jej patronkę obrano bł. Anielę Salawę. Pierwszym kapelmistrzem był Stanisław Paluch, a od 31 lipca 2010 r. prowadzi ją kapelmistrz wojskowy Tomasz Stępień. W 2010 r. straż dokupiła też sąsiednią działkę, na której urządzony został parking i plac apelowy. W ostatnich latach jednostka szczyci się wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swoją prężną działalność, w tym wyróżnieniem z 2011 r. dla drużyny MDP i jej opiekuna Piotra Motyki w konkursie „Najlepsi z Najlepszych” oraz tytułem „Najlepszej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, nadanym jej w 2012r.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)