Głogoczów z wyróżnieniem w konkursie „Małopolska Wieś 2024”

Głogoczów z wyróżnieniem w konkursie „Małopolska Wieś 2024”

Konkurs „Małopolska Wieś 2024” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Do rywalizacji o zwycięstwo w plebiscycie na najpiękniejszą, nowatorską i najbardziej aktywną w sieci stanęło 37 wsi z terenu Małopolski. Wśród nagrodzonych uczestników znalazł się Głogoczów.

Była to już ósma edycja konkursu „Małopolska Wieś 2024”, którego celem jest wyróżnienie najbardziej aktywnych małopolskich wsi.

W konkursie oceniano inicjatywy lokalne podejmowane w sołectwach od 2019 roku, natomiast w przypadku trzeciej kategorii stronę internetową, funkcjonującą nieprzerwanie od 2023 roku. Szczególne znaczenie miały te aktywności, które podnosiły atrakcyjność danej miejscowości, wpływały na jej rozwój oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Za jedną z najbardziej nowatorskich wsi uznany został Głogoczów, który otrzymał wyróżnienie w tej kategorii, dzięki czemu wieś odebrała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

Głogoczów w ciągu minionych pięciu lat uległ znacznym przemianom, które w pozytywny sposób wpłynęły na rozwój miejscowości. Wyremontowana została droga „Pod las”, powstało ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe przy ZPO w Głogoczowie, odtworzono stary szlak pieszy,  oświetlono drogę powiatową oraz wybudowano kanalizację ściekową w dzielnicach Szwaby, Lonkawa, Przymiarek.

Dużą aktywnością wykazują się też mieszkańcy w każdym wieku. Na terenie sołectwa prężnie działa Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz nieformalna grupa nordic walking. W trakcie roku w miejscowości organizowane były liczne imprezy, zajęcia sportowe i edukacyjne oraz akcje charytatywne.

Liczne działania zrealizowane w Głogoczowie prowadzone były we współpracy i ze wsparciem Miasta i Gminy Myślenice.