Haliny Kaczmarek, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach.

Haliny Kaczmarek, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach.

Przed myślenickim UTW nowy rok akademicki, jakie są plany Uniwersytetu?

Mamy ambitne plany. Na pierwszym miejscu edukacyjne. Na razie zorganizowaliśmy wykłady w październiku. Mamy również ustalenia na listopad. Trudno w aktualnej sytuacji pandemicznej ustalić plan na cały semestr. Mamy większą pewność w realizacji zajęć fakultatywnych i te zostały zaplanowane: 2 razy w tygodniu nordic walking połączony z gimnastyką na świeżym powietrzu, wycieczki 1- dniowe i wyjazdy na termy chochołowskie, udział w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne (MOKiS i Muzeum Niepodległości).

Ponadto mamy w planach rozgrywki brydżowe, petanque, zajęcia artystyczne, gimnastyczne, kulinarne, spotkanie integracyjne z nowymi członkami UTW oraz języki: angielski (dwa poziomy) niemiecki i francuski, chór, salon poezji i teatr Za Mostem, klub dyskusyjny. Jesteśmy cały czas otwarci na nowe propozycje.

Czy zajęcia Uniwersytetu cieszą się w dalszym ciągu tak dużą popularnością i ilu słuchaczy Uniwersytet obecnie liczy?

W inauguracji wzięło udział 100 uczestników, którzy złożyli deklarację z oświadczeniem o szczepieniu. Nie są to wszyscy chętni, bo ostateczna liczba okaże się w następny wtorek. Informacja nie trafiła do wszystkich, bo była podana tylko na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Nie spodziewaliśmy sie takiego zainteresowania i podziękowań od członków UTW oraz słów uznania za podjęcie wykładów. Środowisko UTW bardzo sobie ceni wykłady, bo jest to nasza podstawowa działalność, wokół której się społeczność UTW skupia.

Dużym powodzeniem cieszy się spora ilość zajęć dodatkowych, na które słuchacze mogą się zapisywać i zapisywali się.  Zajęcia dodatkowe mogą się odbywać w pomieszczeniach jednostek kultury i oświaty dzięki zrozumieniu naszych potrzeb i uprzejmości dyrektorów.

Śmiało można stwierdzić, że wracamy do pracy i oby nam było dane ją kontynuować.

Zarząd UTW wprowadził obowiązek posiadania certyfikatu covidowego lub aktualnego minusowego wyniku badań. Na sali wykładowej będą tylko osoby niestwarzające zagrożenia covidowego.

Mamy pomysły, chęci i jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę. Do miejscowych organizacji senioralnych wyciągnęliśmy rękę proponując udział w imprezach organizowanych przez UTW i spotkało się to z zainteresowaniem Klubu Seniora i Dziennego Domu Seniora, do którego wybiera się w najbliższym czasie kilkunastoosobowa delegacja UTW.

Z kim współpracuje Uniwersytet w ramach poszerzania swojej oferty programowej i jakie zajęcia cieszą się największą popularnością?

Nasza oferta programowa sama się poszerza. Przychodzą do nas ludzie z różnymi talentami i chęcią dzielenia się nimi. Jesteśmy otwarci na propozycje różnych instytucji i korzystamy z nich. Kto do nas rękę wyciąga z dobrymi propozycjami - my korzystamy. W przerwie wakacyjnej organizowaliśmy wyjazdy zagraniczne i zapraszaliśmy seniorów z Myślenic do udziału, w celu integracji naszego środowiska. Wspaniałą integracją był wyjazd na Węgry do Csopaku. Burmistrz Jarosław Szlachetka zorganizował dla miejscowych organizacji senioralnych wyjazd do bratniego partnerskiego miasta Csopak i najaktywniejsi członkowie UTW wzięli w nim udział. Wszyscy świetnie się rozumieliśmy. Była niespotykanie przyjemna i spokojna atmosfera. Mamy zaproszenie do odwiedzenia podopiecznych w Dziennym Domu Pobytu Seniora i skorzystamy z niego. Bezsprzecznie największą popularnością cieszą się wykłady, w których w ubiegłych latach uczestniczyło każdorazowo średnio ok 120 słuchaczy. Wykłady byłe różnorodne, głoszone przez wykładowców niezwykłych, bo posiadających olbrzymią, konkretną wiedzę tematyczną, a do tego pasjonaci tej wiedzy. Chcielibyśmy, aby dalej tak było. Wypracowaliśmy dobrze działający pomost pomiędzy samorządem, instytucjami kulturalno oświatowymi i miejscowymi organizacjami senioralnymi i tego mamy zamiar się trzymać w naszej dalszej działalności oświatowej.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.