Trzy pytania do...

Bogusława Stankiewicza, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach

- W ubiegłym miesiącu został Pan wybrany przewodniczącym komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej. Proszę opowiedzieć Czytelnikom Gazety o sobie. Mam 45 lat, mam szczęśliwą rodzinę – żonę Joannę oraz dwóch synów Jerzego i Wojcie...

Małgorzaty Jaśkowiec, radnej Rady Miejskiej w Myślenicach

- W ubiegłym tygodniu została Pani wybrana przewodniczącą komisji edukacji, kultury i sportu RM. Proszę czytelnikom Gazety opowiedzieć o sobie. Witam serdecznie Pana i Czytelników. Na wstępie pragnę powiedzieć dwa zdania na temat...

Justyny Dziadek, lekarza rodzinnego

Obecnie borykamy się z trzecią falą pandemii, czy według Pani różni się ona od drugiej fali, jaką mieliśmy na jesień 2020? (czy np. jest więcej pacjentów) Liczba przyjmowanych pacjentów, tak jak jesienią, jest bardzo wysoka. Patr...

Teresy Bały, pracownika MGOPS Myślenice

Gmina Myślenice realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, jakie jest znaczenie tego programu dla mieszkańców Gminy? Aktualny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Prze...

Jarosława Szlachetki - burmistrza Myślenic

- Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedłoży Pan projekt uchwały o budżecie obywatelskim, tym samym, po roku przerwy spowodowanej pandemią, wróci ta ważna dla mieszkańców inicjatywa. Czym będzie się różnił nowy budżet obywatels...

Stanisława Topy, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach

- Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa został Pan wybrany jej przewodniczącym, zastępując na tym stanowisku radnego Wojciecha Malinowskiego, skąd ten wybór? - Z wy...

Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP z ziemi myślenickiej

Poprzedni tydzień miał Pan wypełniony bardzo intensywną pracą, odbył Pan szereg spotkań w Warszawie z przedstawicielami wielu resortów, gdzie lobbował Pan w sprawach istotnych dla mieszkańców naszego regionu, które z nich było naj...

Roberta Pitali - radnego powiatu myślenickiego

W październiku złożył Pan interpelację do Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie odśnieżanie drogi na Chełm oraz drugą w sprawie wykazu chodników powiatowych do zimowego odśnieżania. Co wzbudziło Pana niepokój, czy...