Kluczem do sukcesu jest współpraca i zaangażowanie całej społeczności szkolnej

Kluczem do sukcesu jest współpraca i zaangażowanie całej społeczności szkolnej

Rozmawiamy z Jarosławem Pietrzakiem dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini.

Gratulacje z okazji ponownego otrzymania aktu powierzenia. Czy mógłby Pan podzielić się z nami swoimi pierwszymi refleksjami?

Dziękuję za gratulacje i ciepłe słowa. Jestem niezwykle zaszczycony ponownym otrzymaniem aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini. To wyróżnienie jest dla mnie nie tylko dowodem zaufania, jakim obdarzyła mnie społeczność szkolna i władze gminy Myślenice, ale również zobowiązaniem do kontynuowania pracy na rzecz naszej placówki.

Moje pierwsze refleksje po otrzymaniu tego stanowiska dotyczą przede wszystkim podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz planowania przyszłych działań. Jestem dumny z zaangażowania i pracy naszego zespołu nauczycieli, uczniów oraz rodziców, którzy razem tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi i nauce.

Udało się przez ostatnie 5 lat zmodernizować placówkę. Mamy nową salę gimnastyczną, plac zabaw, ogrodzenie. Budynek przeszedł gruntowną termomodernizację: elewacja, dach, fotowoltaika, oświetlenie, nowe centralne ogrzewanie i kotłownia. Zmieniła się także kuchnia w szkole z pieca kaflowego na nowoczesne gazowe urządzenia gastronomiczne. Rozpoczęliśmy prace nad rozwojem infrastruktury cyfrowej: światłowód i nowa sieć internetowa w szkole i przedszkolu (poprzednio korzystaliśmy z internetu mobilnego na kartę sim). Jak zawsze jest wiele kolejnych wyzwań przed nami i to szczególnie związanych z modernizacją przedszkola.

Jeszcze raz dziękuję za gratulacje i wsparcie. Liczę na dalszą owocną współpracę z całą społecznością szkolną.

W jaki sposób planuje Pan wykorzystać swoje doświadczenie z poprzednich lat?

W poprzednich latach udało nam się zrealizować kilka udanych projektów edukacyjnych, które zaangażowały uczniów i nauczycieli. Chcę kontynuować tę tradycję, wprowadzając nowe, innowacyjne projekty, które będą rozwijać umiejętności uczniów w różnych dziedzinach, takich jak nauki ścisłe, humanistyczne, sztuka i technologie.

Uważam, że zajęcia pozalekcyjne odgrywają kluczową rolę w rozwoju uczniów. Rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym działania na rzecz zwiększenia oferty takich zajęć, aby każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Chciałbym wprowadzać nadal kluby zainteresowań, warsztaty tematyczne oraz zajęcia sportowe, które będą rozwijać talenty i pasje naszych uczniów. Wspieranie indywidualnych zainteresowań i pasji uczniów jest niezwykle ważne. Chcę stworzyć atmosferę, w której każdy uczeń będzie czuł się zachęcony do eksplorowania swoich zainteresowań. Obecnie wprowadziliśmy zajęcia ze Speedballa we współpracy ze Stowarzyszeniem Sportownia i Centrum Usług Lokalnych w Drogini. Myślę o dalszym rozwijaniu współpracy z CAL Myślenice, OSP Droginia, Stowarzyszeniem Droginia dla Pokoleń i Stowarzyszeniem na rzesz rozwoju ZPO Droginia „W lepsze jutro”.

Będę kontynuować pracę nad przygotowaniem uczniów do osiągania wysokich wyników w konkursach i na egzaminach.

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że kluczem do sukcesu jest współpraca i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy stworzyć inspirujące i wspierające środowisko, które pozwoli naszym uczniom osiągać wspaniałe wyniki i rozwijać swoje pasje.

Jakie nowe cele lub inicjatywy chciałby Pan podjąć w trakcie tej kadencji?

W trakcie nowej kadencji jako dyrektor szkoły i przedszkola, mam kilka nowych celów i inicjatyw, które chciałbym wdrożyć, aby dalej rozwijać naszą placówkę i wspierać rozwój naszych uczniów i przedszkolaków. Na nadchodzące lata chciałbym skupić się na kilku kluczowych aspektach:

Dbanie o kształtowanie wartości w oparciu o kulturę i tradycję. W naszej szkole, korzystając z dziedzictwa Jana Dunin Brzezińskiego jako patrona oraz z historii Cmentarza Wojennego nr 371 w Drogini będziemy nadal podejmować wiele działań, które mają rozwijać wartości na podstawie tradycji, kultury i historii. Jest to kluczowe dla budowania silnej tożsamości i świadomości społecznej uczniów i rodziców.

Wspieranie Innowacji Edukacyjnych. Planuję wprowadzenie nowych metod nauczania oraz technologii, które pomogą uczniom lepiej przyswajać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Rozwój Kadry Pedagogicznej. Kontynuacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, aby byli na bieżąco z najnowszymi trendami i metodami dydaktycznymi.

Bezpieczeństwo i Wsparcie Uczniów. Dbanie o komfort psychiczny i fizyczny uczniów, aby każdy czuł się w naszej szkole bezpiecznie i mógł w pełni realizować swój potencjał. Współpraca ze Społecznością Lokalną. Rozwijanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami oraz angażowanie rodziców i mieszkańców w życie szkoły.

Aktywne angażowanie rodziców. Wierzę, że zaangażowanie rodziców jest kluczowe dla sukcesu uczniów. Planuję wprowadzić więcej inicjatyw mających na celu zwiększenie współpracy z rodzicami.

Inicjatywy ekologiczne. Chciałbym nadal prowadzić program edukacji ekologicznej, który będzie promować świadomość ekologiczną wśród uczniów.

Wzmacnianie programów artystycznych i sportowych. Chciałbym zwiększyć ofertę zajęć artystycznych i sportowych, aby uczniowie mogli rozwijać swoje talenty w różnych dziedzinach.

Promowanie zdrowego stylu życia. Kontynuowanie programów promujących zdrowy styl życia, w tym zajęcia sportowe, edukacja zdrowotna i akcje związane ze zdrowym odżywianiem.

Warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego. Organizowanie warsztatów, które będą pomagać dzieciom radzić sobie ze stresem i rozwijać umiejętności społeczne.

Jestem przekonany, że realizacja tych celów i inicjatyw przyczyni się do stworzenia inspirującego i wspierającego środowiska edukacyjnego, które będzie sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów i przedszkolaków. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele i cieszę się na nadchodzące wyzwania i możliwości.

Jakie są Pana główne priorytety w nadchodzących miesiącach?

W nadchodzących miesiącach planuję skupić się na kilku głównych priorytetach, które uważam za kluczowe dla dalszego rozwoju naszej szkoły i wspierania sukcesów naszych uczniów. Do końca roku szkolnego dokonuję analizy poprzedniej kadencji i przygotowuję się do rozpoczęcia działań w okresie kolejnych 5 lat.

Jakie są Pana zainteresowania/hobby?

Śpiewanie w chórze jest dla mnie nie tylko sposobem na relaks i odprężenie, ale także świetną okazją do rozwijania swoich umiejętności wokalnych i współpracy z innymi pasjonatami muzyki. Czerpię ogromną radość z uczestnictwa w koncertach i występach chóralnych.

Uwielbiam podróżować, szczególnie w formie wypraw z elementami survivalu. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, odkrywanie nowych miejsc, radzenie sobie w trudnych warunkach i nauka nowych umiejętności to coś, co daje mi dużo satysfakcji i poczucie przygody. Jestem pasjonatem historii i uwielbiam zgłębiać różne okresy i wydarzenia historyczne. Czytam książki historyczne, które pozwalają mi lepiej zrozumieć przeszłość i jej wpływ na współczesny świat. Interesuję się również aktualnymi wydarzeniami i trendami. Regularnie słucham podcastów, które poszerzają moją wiedzę na temat współczesnych problemów, polityki, nauki i kultury.

Te zainteresowania nie tylko wzbogacają moje życie osobiste, ale także inspirują mnie w mojej pracy jako dyrektor. Muzyka uczy mnie współpracy i wrażliwości, podróże wzmacniają moją determinację i zdolność do rozwiązywania problemów, a lektura książek i słuchanie podcastów pomagają mi być na bieżąco z wiedzą, którą mogę przekazywać uczniom.

Gdyby Pan miał okazję spotkać złotą rybkę, jakie byłyby Pana trzy życzenia?

To ciekawe pytanie! Gdybym miał okazję spotkać złotą rybkę i mógł złożyć trzy życzenia, skupiłbym się na rzeczach, które mogłyby przynieść korzyści nie tylko mnie, ale również naszej społeczności i światu. Pierwsze moje życzenie: Chciałbym, aby moi bliscy cieszyli się dobrym zdrowiem i szczęściem przez całe swoje życie. Drugie: Marzę o systemie edukacji, który zapewnia wszystkim dzieciom na świecie równy dostęp do wysokiej jakości nauki. Chciałbym, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich talentów, pasji i zdobywania wiedzy, niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji materialnej. Trzecie: Chciałbym, aby nasz świat był miejscem pokoju i harmonii.

Rozmawiała: Karolina Korneszczuk-Podoba