Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” rozstrzygnięty

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” rozstrzygnięty
Jury konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”: Mateusz Murzyn, Renata Knapczyk, Jolanta Górnik i Jan Batko

Pomimo panującej pandemii poznawanie własnego regionu jest pasjonującą przygodą, co z pewnością mogą przyznać uczestnicy konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Zagłębianie się w historię, obyczaje, piękno krajobrazu rodzinnych stron może przynieść wiele satysfakcji.

Przygotowanie prac do konkursu jest także okazją do poznania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszych okolic. Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” ma również bogatą tradycje będąc organizowany od 1994 roku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej. Zadaniem uczestników konkursu jest przede wszystkim dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych. Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas - w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, z czym spotykamy się podczas wędrówek po najbliższej okolicy. Regulamin konkursu nie narzuca formy prezentacji zebranych wiadomości. O tym, czy będzie to tradycyjna kronika, czy np. prezentacja multimedialna decydują sami uczestnicy. Konkurs odbywa się na etapach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Jury konkursowe podkreśla ogromne zaangażowanie uczestników i ich opiekunów w przygotowanie prac zgłoszonych do konkursu. Przekłada się ono na bardzo interesującą zawartość merytoryczną dzieł i ich wysoki poziom artystyczny. Widoczne jest, że biorące udział w konkursie osoby włożyły wiele czasu i wysiłku, by wyśledzić wszystko, co najciekawsze w najbliższej okolicy i przedstawić to w możliwie najbardziej atrakcyjnej graficznie formie. Okazuje się, że poznawanie własnego regionu może być pasjonującą przygodą, a zagłębianie się w historię, obyczaje i piękno krajobrazu rodzinnych stron może przynieść wiele satysfakcji.

Jury konkursu w składzie : Mateusz Murzyn, Jolanta Górnik, Renata Knapczyk, Jan Batko oceniło w nadesłane prace dokumentujące tradycję, historię, kulturę i postaci ważne dla Ziemi Myślenickiej, widzianej oczami młodych autorów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca pt. „Uratowany od zapomnienia – Stanisłąw Łukasik” autorstwa Jagody Wysockiej z SP nr 1 w Myślenicach. Drugie miejsce na podium zajęła praca pt. „Legendy z mojego regionu Banda Burek – opowieść z Wiśniowej” autorstwa Julii Hałas z SP nr 1 w Myślenicach. Obie laureatki pracowały pod opieka Teresy Salawy-Ogórek. Natomiast podium konkursu uzupełniła praca pt. „Mój dziadek autorytet” autorstwa Jakuba Buckiego z ZPO w Lipniku pod opieką Teresy Bobowskiej.

Mateusz Murzyn Mateusz Murzyn Autor artykułu

Technolog chemik, przewodnik beskidzki, znakarz szlaków, Lider EDK Myślenice. Z zamiłowania opisuje otaczającą rzeczywistość czerpiąc inspiracje wprost z natury i górskich szczytów.