"Mam jeszcze tyle do zrobienia"

"Mam jeszcze tyle do zrobienia"

Już 7 kwietnia wybierzemy radnych samorządów wszystkich szczebli. Tego samego dnia będziemy uczestniczyć w wyborze burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. O reelekcję na ten urząd ubiega się Jarosław Szlachetka, który jest włodarzem naszej gminy od 2018 roku.

- Ubiega się Pan powtórnie o funkcję burmistrza miasta i gminy Myślenice. Co Pana do tego skłoniło?

Zapoczątkowałem wiele istotnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice projektów, dla których gwarancją ich realizacji jest ponowny wybór mojej osoby na burmistrza. Na „zakopiance” rozpoczęły się prace związane z budową węzłów drogowych, kilka dni temu podpisałem umowę z wykonawcą rozbudowy stadionu miejskiego na Zarabiu oraz żłobka samorządowego na Osiedlu Tysiąclecia. Przykładów mógłbym wymienić znacznie więcej, jak choćby rozbudowa krytej pływalni, modernizacja basenu odkrytego na Zarabiu, która się właśnie zaczęła czy budowa już zaprojektowanej „północnej obwodnicy miasta”. Rozpoczętych zadań jest wiele, a jak uczy głośny ostatnio przykład Centralnego Portu Komunikacyjnego, nawet najlepsze pomysły z przyczyn politycznych mogą zostać zaniechane.

- Kiedy spotyka się Pan z mieszkańcami o czym oni Panu mówią, jakimi dzielą się spostrzeżeniami, co według nich trzeba w naszej gminie jeszcze zmienić?

Wielu mieszkańców docenia przede wszystkim to, że mój plan z kampanii samorządowej z 2018 roku zrealizowałem niemal w stu procentach. Spotkania, w których uczestniczę wskazują na kolejne mniejsze lub większe problemy do rozwiązania. W trakcie rozmów z druhnami i druhami z OSP podczas dorocznych zebrań strażackich, najczęściej mówimy o koniecznych remontach strażackich remiz oraz wsparciu działania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Samorząd pod moim kierownictwem nie będzie szczędził pieniędzy na te cele, tak jak dotychczas. Z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych rozmawiamy o modernizacji bazy sportowej oraz o dalszym zwiększaniu dotacji na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. Od 2018 roku środki finansowe przekazywane klubom wzrosły z 800 tys. zł do 1,3 mln zł. W nowej kadencji będę w dalszym ciągu wspierał finansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych i będą to środki znacznie większe niż dotychczas. W moim programie wyborczym zapewniam o organizacji bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

Na zebraniach wiejskich z mieszkańcami tematem przewodnim stały się modernizacja dróg gminnych, budowa chodników oraz nowe oświetlenie. Aktualnie jako pierwsza gmina w regionie prowadzimy kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie starych, energochłonnych lamp na nowe ledowe. Zaoszczędzone środki dzięki wykonaniu tej inwestycji będziemy mogli przeznaczyć na rozbudowę nowego oświetlenia na terenie miasta oraz w miejscowościach wiejskich.

- Kiedy rozmawia Pan z mieszkańcami indywidualnie jakie problemy zgłaszają, o co proszą, czego oczekują od samorządu gminnego?

Tematyka spotkań indywidualnych jest różnorodna. Począwszy od drobnych napraw dróg po wykonanie dużych inwestycji ogólnodostępnych. Często pytania dotyczą utworzenia parków kieszonkowych – tak obiecuję - chciałbym utworzyć takie mini parki przy Kamienicy Obońskich, Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach oraz przy „Studzienkach”. Mieszkańcy powierzają mi także osobiste sprawy, związane z konfliktami rodzinnymi czy sąsiedzkimi i choć nie we wszystkich przypadkach udaje nam się znaleźć rozwiązanie, sama rozmowa dla wielu jest budująca. Ponadto bywa tak, że w trakcie spotkania okazuje się, iż rozwiązanie danego problemu nie należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, jednak już samo wsparcie mieszkańców w osiąganiu celu tak. Dlatego doprowadziłem do zapewnienia komunikacji autobusowej na linii Myślenice – Kraków, kiedy prywatny przewoźnik wycofał się z zadania pozbawiając tym samym mieszkańców możliwości dojazdu do pracy czy szkoły. Tak samo było w przypadku nocnych dyżurów w aptekach na terenie powiatu myślenickiego, kiedy ich funkcjonowanie miało się zakończyć. Walkę o przywrócenie dyżurów zapoczątkowały zrozpaczone mamy, które najlepiej wiedzą, że w nagłej sytuacji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu liczy się czas, aby podać lek, więc koniecznym jest dokonanie szybkiego zakupu. Ten problem dotyczył wszystkich mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że wspólnymi siłami osiągnęliśmy sukces. Niedawno odbyłem kilka spotkań dotyczących problemów z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nie chodzi o personel, który dokłada wszelkich starań, aby dobrze opiekować się pacjentami, lecz kwestie organizacyjne. Wierzę, że i tę kwestię uda się naprawić.

- Jakie zadania będą dla Pana priorytetami, po wyborze na kolejną kadencję?

Jednym z priorytetów będzie budowa połączenia kolejowego Myślenice – Kraków. Na konferencji dotyczącej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, w której wziąłem udział w miniony poniedziałek, otrzymałem od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury zapewnienie o podpisaniu w najbliższym czasie umowy na dokumentację projektową. Połączenie kolejowe będzie najlepszą alternatywą dla mieszkańców w codziennych podróżach. Wielkim projektem, który już rozpoczęliśmy jest modernizacja Zarabia m.in. remont basenu, a wkrótce ruszą prace związane z modernizacją i rozbudową stadionu. W moich planach jest rozbudowa tras rowerowych na Uklejnie i Chełmie, budowa Velo Raby – trasy, która połączy Myślenice z Rabką oraz Myślenice z Niepołomicami. Ponadto doprowadzę do wybudowania krytych kortów tenisowych, modernizacji stopnia wodnego Dolny Jaz wraz z budową nowej kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Rabę, rewitalizacji „Zamczyska” czy budowy interaktywnych placów zabaw. Wsłuchując się w głosy młodzieży, wraz z nowym Komendantem Powiatowym Policji w Myślenicach podejmiemy próbę przeniesienia Dni Myślenic ponownie na Zarabie. Inwestycji będzie znacznie więcej, niektóre się już zaczęły jak np. rozbudowa żłobka czy modernizacja infrastruktury oświatowej oraz komunalnej, w tym rozbudowa cmentarzy w Myślenicach, Polance i Głogoczowie. Nie zapominam także o innych potrzebach mieszkańców. Chcę rozszerzać pomoc finansową dla mieszkańców w ramach „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców” z dopłatami także do pomp ciepła czy magazynów energii. W nowej kadencji chcę także wprowadzić dotacje do zakupu rowerów elektrycznych.

- A jakie inne zadania stawia sobie Pan do wykonania w najbliższych pięciu latach?

Jednym z głównych zadań nadal będzie współpraca z seniorami tj. z Myślenickim Klubem Seniora, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Będę pozostawał z nimi w dialogu, proponował wsparcie w działaniach oraz pomoc w integracji międzypokoleniowej, a dla osób powyżej 60. roku życia realną pomoc w codziennym życiu. Uważam, że świetną propozycją jest uruchomienie specjalnej usługi dla seniorów np. „złota rączka”. Z myślą o nich chcę rozwijać komunikację miejską i podmiejską, z której seniorzy będą korzystać bezpłatnie. Dobrą wiadomością dla seniorów zamieszkujących miejscowości wiejskie jest koncepcja utworzenia Klubów Seniora w miejscu ich zamieszkania. Jedną z form wspierania rodzin jest zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, do lat 14, i taką rolę pełnią świetlice środowiskowe, które oprócz wsparcia specjalistycznego np. logopedy, psychologa, socjoterapeuty edukują, prowadzą profilaktykę, zajęcia artystyczne, rozwijają talenty dzieci i młodzieży, kształtują postawy społeczne. Ponieważ zależy nam na aktywizowaniu obszarów wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma ośrodków kultury, deklaruję, że powstaną nowe świetlice. Równie wartościową placówką będzie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne na Chełmie. Innowacyjna oferta placówki będzie skierowana do osób z niepełnosprawnością, a także do osób z niepełnosprawnością czasową spowodowaną np. wypadkiem. Jestem także fanem projektów takich jak „Myśleniccy Ojcowie”. Chciałbym nadal współpracować z ludźmi innowacyjnymi, otwartymi na pomysły, kreatywnymi, inspirującymi innych do działania. Planów jest tak wiele, że nie sposób wszystkich wymienić, ale ich wspólnym mianownikiem stało się stworzenie z naszej gminy najlepszego miejsca do życia.

- Czy na 3 tygodnie przed wyborami chciałby Pan coś przekazać mieszkańcom Gminy Myślenice?

Dziękuję za wsparcie mojej pięcioletniej służby dla Państwa. Nie zawsze było łatwo, także z uwagi na rezygnację z czasu rodzinnego na rzecz pracy, ale warto podejmować trud, wiedząc, że spotyka się on z uznaniem mieszkańców. Dziękuję także za wsparcie mnie jako kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Chcę nadal dla Państwa pracować i wspólnie realizować misję, aby Gmina Myślenice byłą miejscem dobrym do życia, rozwoju i inwestowania.

Rozmawiał Witold Rozwadowski