Modernizacja sześciu placówek edukacyjnych w gminie Myślenice

Modernizacja sześciu placówek edukacyjnych w gminie Myślenice

Sześć placówek edukacyjnych z terenu gminy Myślenice przejdzie modernizację. W czwartek, 4 lipca, w myślenickim magistracie odbyło się podpisanie umów z udziałem burmistrza Jarosława Szlachetki oraz przedstawicieli firm odpowiedzialnych za realizację inwestycji.

Prace będą możliwe dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja 8 na zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Myślenice”. Celem jest rozwój placówek szkolnych oraz zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków do pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów. - Moim priorytetem jest kontynuowanie prac modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach tak, aby były komfortowym miejscem dla dzieci i młodzieży - powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka podczas podpisywania umów - Cieszę się, że będziemy modernizować także infrastrukturę sportową przy myślenickiej trójce.

Zawarte umowy obejmują inwestycje w: Szkole Podstawowej w Trzemeśni (remont łazienek), Szkole Podstawowej w Bęczarce (modernizacja podłóg), Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach (remont schodów zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej), Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni (remont utwardzenia terenów oraz schodów zewnętrznych).

Realizacją tych prac zajmie się firma „Budarus” Dariusz Sułowski, a całkowity koszt wyniesie 898 213,33 zł.

Kolejna umowa dotyczy zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 6 w Myślenicach, obejmującego budowę placu zabaw, utwardzenie terenu i remont ogrodzenia. Wykonawcą będzie firma „Sona” Piotr Omylak, a koszt wyniesie 970 153,15 zł.

Ostatnia inwestycja to remont dachu na budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach, realizowany przez firmę prowadzoną przez Marcina Guta, z szacowanym kosztem 315 048,03 zł.

Całkowita wartość tych sześciu inwestycji to 2 183 414,51 zł, z czego 72,34% zostanie pokryte dzięki dofinansowaniu z „Polskiego Ładu”, które wyniesie 1 688 600,00 zł.

Dodatkowo, burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowę na modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”.

- Dzięki pozyskanym funduszom z MIRS-u, przeprowadzimy prace remontowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Prace te poskutkują wzrostem standardu obiektu i poprawą bezpieczeństwa użytkowników. Niezwykle cieszy mnie, że przy pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego możemy realizować ważne projekty, wpływając na rozwój dzieci i młodzieży - powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka. Gmina Myślenice pozyskała na to zadanie środki w wysokości 255 000,00 zł z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”. Firmą wykonawczą będzie Ignis Media Sp. z o.o., a finalny koszt prac wyniesie 599 747,00 zł.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje