Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Pod takim tytułem, w czwartek 12 maja odbyła się Konferencja podsumowująca działania projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – MSĆ.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ to projekt, realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Brało w nim udział, obok szkoły wiodącej, 8 szkół podstawowych z gminy Myślenice: Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa w Polance, Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, Szkoła Podstawowa w Jaworniku, Zespół Placówek Oświatowych w Drogini, Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach.

Działania w ramach projektu wspierane były przez fachową pomoc trenerów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli MCDN w Krakowie, kadrę Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz pracowników Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Za obsługę i koordynację finansową, promocyjną i merytoryczną projektu odpowiedzialny był Wydział rozwoju i funduszy wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

W konferencji, która była podsumowaniem dotychczasowych działań udział wzięli dyrektorzy myślenickich szkół, burmistrz Jarosław Szlachetka, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Łukasz Cieślik oraz przedstawiciele Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Dyrektor MCDN Łukasz Cieślik podziękował za owocną współpracę i wsparcie gminy Myślenice oraz burmistrza Jarosława Szlachetki w podejmowanych w ramach programu działaniach. Zaznaczył, że pomimo trudnego pandemicznego czasu, w którym program był realizowany, udało się przeprowadzić szereg zaplanowanych działań, których celem było wsparcie myślenickich szkół, nauczycieli i uczniów.

Za współpracę podziękował również wszystkim obecnym na konferencji burmistrz Jarosław Szlachetka, który tak podsumował program MSĆ:

- Myślenicka Szkoła Ćwiczeń to projekt, którego głównym celem było poprawienie kompetencji nauczycieli oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki dla dzieci i młodzieży zbliża się do końca. Jego efekty już teraz można określić jako imponujące i nie chodzi tylko o nawiązanie ciekawej współpracy z innymi placówkami oraz nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie szkolne, z których mogą korzystać uczniowie. Chodzi także o wzrost poziomu wykształcenia nauczycieli, a co za tym idzie, o efektywność w przekazywaniu wiedzy. Wszystkie te elementy połączone ze sobą stają się gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, na której wszystkim nam zależy. Na realizację projektu przeznaczyliśmy kwotę 687 851,30 zł .

Projekt MSĆ realizowany był w czterech obszarach: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka. W jego ramach podjęto się wykonania pięciu, kluczowych zadań. Pierwszym z nich było doposażenie 5 pracowni przedmiotowych Małopolskiej Szkoły Ćwiczeń. Dzięki funduszom z projektu udało się unowocześnić sale lekcyjne: matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyki. Wszystkie one zyskały nowoczesne narzędzia zgodne ze standardami modelowych pracowni opisanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie diagnozy szkół wspieranych, która miała na celu wskazanie w jakich aspektach potrzebne jest wsparcie placówek, tak, by wprowadzone usprawnienia korzystnie wpłynęły na proces edukacyjny.

W ramach kolejnego zadania przeprowadzono szkolenia dla trenerów i nauczycieli MSĆ. Uczestnicy szkoleń poznawali i wykorzystywali praktycznie umiejętności i techniki trenerskie, narzędzia TIK, uczyli się posługiwania grywalizacją w edukacji i tego jak wspierać studentów. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły doskonalić kompetencje badawcze pedagogów, właściwie formułować wymagania edukacyjne oraz budować narzędzia badawcze i pomiarowe. Aby społeczności szkół biorących udział projekcie mogły w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, zostało utworzonych 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów metodycznych i 61 godzinach konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w 20 lekcjach pokazowych. Nad całym procesem czuwali doradcy metodyczni, którzy wspomagali opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

W ramach programu MSĆ nawiązała również współpracę ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, dzięki której studenci kierunków pedagogicznych odbywają praktyki nauczycielskie.

Projekt zbliża się do zakończenia, więc ostatnim zadaniem jest jego ewaluacja – podsumowanie, jak wiele udało się przez ten czas zrobić dla edukacji w gminie Myślenice. Jak mówią organizatorzy MSĆ:

Doposażone pracownie, wykształceni nauczyciele i młodzież zdobywająca wiedzę w nowoczesny, atrakcyjny sposób wyznaczą przyszłość, z której będziemy dumni. Szereg działań będzie kontynuowanych, bo dobre praktyki, które się sprawdzają, przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji i to jest najważniejszy efekt działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.