Podatek od nieruchomości w 2021 roku

Gmina 23 lutego 2021 Wydanie 8/2021
Podatek od nieruchomości w 2021 roku

W lutym br. do mieszkańców gminy Myślenice zostały dostarczone decyzje podatkowe zawierające wyliczenie podatku za posiadane nieruchomości oraz grunty. Pomimo tego, iż decyzją Rady Miejskiej stawki podatkowe na 2021 rok nie zostały zmienione i pozostały na tym samym poziomie, część mieszkańców otrzymała decyzje na wyższe kwoty do zapłaty.

Powyższe wynika z faktu, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Myślenicach została przeprowadzona na terenie gminy Myślenice modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Dlatego decyzje podatkowe na 2021 r. dla miejscowości: Głogoczów, Borzęta, Jawornik, Zawada, Zasań i Droginia uwzględniają już przeprowadzoną modernizację, co przełożyło się na wysokość podatku. Tak więc przeprowadzona modernizacja miała wpływ na zmianę sposobu opodatkowania gruntu, a w konsekwencji na wysokość podatku. Wyższa kwota podatku na rok 2021 wynika zatem nie ze wzrostu stawek podatkowych, lecz z przekwalifikowania użytków rolnych na grunty zabudowane (pozostałe). Organ podatkowy zobowiązany jest prowadzić ewidencję podatkową w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, a każda zmiana musi obowiązkowo znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji podatkowej.