Prestiżowe wyróżnienie Krakowski Dukat dla burmistrza Myślenic

Prestiżowe wyróżnienie Krakowski Dukat dla burmistrza Myślenic

W piątkowy wieczór 24 listopada w murach Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyło się święto Izby Przemysłowo-Handlowej. To już 173. rocznica działalności tej zasłużonej dla krakowskich i małopolskich przedsiębiorców organizacji. Podczas gali zostały wręczone prestiżowe wyróżnienia „Krakowskie Dukaty”.

Święto Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie jest organizowane w rocznicę powstania pierwszej Izby Handlu i Przemysłu w Krakowie - 14 listopada 1850 roku. Uroczystość służy integracji środowiska gospodarczego Małopolski, stanowi okazję do podsumowania osiągnięć Izby w danym roku, a także - wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta Krakowa oraz całego regionu Małopolski.

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety „Czas Krakowski”. Honorowano nią przedsiębiorców wywodzących się ze środowisk gospodarczych województwa małopolskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. Jedną z kategorii nagrody „Krakowski Dukat” jest - Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości. Honoruje się nim przedstawicieli władz samorządowych, którzy szczególnie przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie możliwości rozwoju gospodarczego. Kandydata do tego wyróżnienia rekomenduje, spośród małopolskich starostów, burmistrzów i wójtów, Marszałek Województwa Małopolskiego.

- Cieszę się ogromnie z wyróżnienia „Krakowski Dukat”, które otrzymałem w kategorii Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości. To dla mnie ogromne wyróżnienie, które motywuje mnie do dalszej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Dziękuję marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, za rekomendację do tej prestiżowej nagrody – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jak napisano w uzasadnieniu do nagrody burmistrz Jarosław Szlachetka „od początku swojej kadencji z sukcesami rewitalizuje przestrzeni gminy, dba o jej środowisko, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, a przede wszystkim trafnie definiuje potrzeby lokalnej społeczności, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu troskę o rozwój gospodarczy. Burmistrz od początku swoich działań jest ogromnie zaangażowany w rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie Małopolski. Jest jednym z inicjatorów prac nad połączeniem kolejowym Krakowa z Myślenicami. Jest pomysłodawcą budowy obwodnicy Myślenic. Inicjatywy te mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia tworzenia warunków dla rozwoju i upowszechnienia przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego. Pan Burmistrz osobiście angażuje się w działania i projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości i potencjału inwestycyjnego gminy. Rozwija istniejące narzędzia w tym obszarze, takie jak Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego, czy istniejące na terenie gminy strefy przemysłowe („Dolne Przedmieście”, Jawornik-Polanka). Gmina aktywnie uczestniczyła także w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce , koordynowanym przez Województwo Małopolskie, a realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022. Efektem projektu jest lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy jako miejsca do lokowania inwestycji.”