Skansen w nowej odsłonie

Skansen w nowej odsłonie

Ponad milion złotych zostanie przeznaczonych na prace konserwatorskie i modernizację wystawy w Dobczycach

Pieniądze udało się pozyskać dzięki udziałowi w małopolskim projekcie SKANSENOVA. Projekt to przykład kompleksowego rozwiązania przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rewitalizacyjnych zabytkowych obiektów drewnianych znajdujących się w małopolskich skansenach.

Będzie realizowany w formule partnerstwa, którego liderem jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Obok gminy Dobczyce uczestniczą w nim również: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum -Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum -Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Skansen w Sidzinie- Muzeum Kultury Ludowej oraz Małopolski Instytut Kultury.

Wartość całkowita projektu wynosi ponad 13,5 mln zł i dzięki swojemu kompleksowemu charakterowi uzyskał on dofinansowanie w kwocie przekraczającej 9 mln z środków Unii Europejskiej.

Prace konserwatorskie polegać będą na przywróceniu świetności obiektom wytypowanym do ekspozycji, wiele muzealiów jest w złym stanie, widoczne są zniszczenia i uszkodzenia. Wykonany zostanie drenaż terenu skansenu, który w części zostanie wybrukowany. Dotychczasowe ogrodzenie zostanie zamienione na nowe drewniane z kamiennymi słupkami oraz przeniesione powyżej skarpy, zmodernizowane zostanie oświetlenie zewnętrzne skansenu. Aktualna wystawa będzie uporządkowana oraz wzbogacona o narzędzia interaktywne, które bierne zwiedzanie zamienią w dobrą zabawę.

Nakłady związane z realizacją tych zadań oszacowane zostały na ponad milion zł, a dofinansowanie wyniesie około 700 tys. zł.

Dzięki udziałowi w projekcie Muzeum Regionalnym PTTK im. W. Kowalskiego ma podnieść atrakcyjność swojej oferty i będzie promowane wspólnie z pozostałymi uczestnikami projektu. Muzeum Regionalne w Dobczycach istnieje już ponad pół stulecia. W tym czasie zdążyło się wpisać w krajobraz kulturowy regionu. Regeneracja wystaw, wdrożenie nowych programów edukacyjnych, wzmożone działania promocyjne przyczynią się do podniesienia jakości oferty kulturowej, która będzie atrakcyjnym zasobem do wykorzystania jako produkt turystyczny, ale będzie też służyć mieszkańcom jako znakomite narzędzie edukacyjne. Będzie podręcznym skarbcem, z którego można czerpać wiedzę i wrażenia.