Sołtysowanie w czasie pandemii

Sołtysowanie w czasie pandemii

Zmienia się świat, zmienia się polska wieś, a wraz z nią wizerunek i funkcja sołtysa. Dziś sołtys to lider społeczności lokalnej i prawdziwa instytucja.

Pandemia zmieniła nasz dotychczasowy świat, który, mimo że stanął wobec nowych wyzwań związanych z koronawirusem, nie zatrzymał się lecz dalej idzie na przód. Dziś już wszyscy powoli zaczynamy snuć plany i zastanawiać się, co dalej? Zastanawia się nad tym również polska wieś wraz ze swoimi sołtysami. Wychodząc temu naprzeciw Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował webinar pod tytułem „Sołtysowanie w czasie pandemii”. Gośćmi spotkania online, oprócz sołtysów i wszystkich zainteresowanych byli Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Grzegorz Przybyło ze Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski.

W pierwszej części spotkania głos zabrał, kolejny z zaproszonych gości, radca prawny Tomasz Jarczyk, który w swoim wykładzie przedstawił aspekty prawne działania sołtysów. W swoim wystąpieniu skupił się na regulacjach w prawie, które są kluczowe dla działalności instytucji sołtysa, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii. W sposób zwięzły i obrazowy przedstawił, w jaki sposób skutecznie działający sołtys powinien oprzeć się na obowiązujących aktach prawnych, aby jego praca przynosiła jak najlepsze efekty dla społeczności lokalnej.

W drugiej części spotkania głos zabrała Jadwiga Olszowska-Urban. Osoba, która w Małopolsce jest niekwestionowanym gugru, jeśli chodzi o działalność lokalną i lokalnych liderów. Jej wykłady są niesamowitą kopalnią wiedzy na temat – jak to robić lokalnie, aby nas zauważono i doceniono.

Jadwiga Olszowska-Urban swoją wręcz niebywałą wiedzę na temat promocji lokalnych środowisk i ich wytworów nabyła w trakcie wieloletniej pracy w małych społecznościach.

Prelegentka przedstawiła szereg przykładów z Małopolski i nie tylko, na temat promocji lokalnych środowisk, ich działań i produktów. Liderka, zawsze gotowa, aby pomóc, zadeklarowała chęć przyjazdu wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna, aby służyć radą i pomocą.

Marszałek Łukasz Smółka zapowiedział, że piątkowy webinar rozpoczyna cykl spotkań dla sołtysów i społeczności lokalnych. Spotkania na pewno będą się cieszyć sporym zainteresowaniem, a przekazana przez prelegentów wiedza znajdzie odbicie na gruncie nie tylko wiejskim, ale również wśród lokalnie działających liderów małych miejscowości.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.