Specjaliści z Górnego Przedmieścia

Specjaliści z Górnego Przedmieścia
Burmistrz przekazał podziękowania strażakom za ich służbę w czasie powodzi.

OSP Myślenice - Górne Przedmieście to jednostka wyspecjalizowana w zabezpieczeniach logistycznych. Dziś trudno sobie wyobrazić imprezę czy to strażacką, czy miejską bez ich udziału. Druhowie zawsze służą pomocą, tak jak np. w czasie Orszaku Trzech Króli, kiedy zabezpieczali przemarsz, a później uczestników poczęstowali ciepłą herbatą i żurkiem.

W sobotę 19 lutego na dorocznym zebraniu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Górne Przedmieście podsumowali miniony rok i rozmawiali o planach na przyszłość. Zebranie otworzył prezes jednostki Bogusław Tondera i przywitał gości, wśród których byli m.in. starosta Józef Tomal, członek OSP Górne Przedmieście, burmistrz Jarosław Szlachetka, prezes zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemar Pachoń, kierownik myślenickiego oddziału KRUS Halina Żak oraz druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Posiedzenie prowadził naczelnik Jan Litwa, sprawozdanie merytoryczne zaprezentował wiceprezes Maciej Górka.

OSP Górne Przedmieście liczy łącznie 69 członków, w tym 40 stanowią druhowie zwyczajni. Dodatkowo młodzieżowa drużyna pożarnicza liczy 10 członków. W ubiegłym roku zastęp ratowniczy jednostki brał udział w 37 akcjach, w tym trzy razy wyjeżdżali do pożarów. Pozostałe akcje dotyczyły głównie likwidacji skutków lipcowych i sierpniowych podtopień, gdy strażacy ratowali mienie zalewanych mieszkańców Górnego Przedmieścia. Cztery wyjazdy były realizowane we współpracy z Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą, z którą jednostka z Górnego Przedmieścia nawiązała stałą współpracę. Oczywiście strażacy dużo ćwiczyli i brali udział w zawodach pożarniczych. Efektem tego było zajęcie drugiego miejsca na zawodach miejsko – gminnych i szóstego w zawodach powiatowych. Był to historyczny sukces jakiego jednostka nie miała od wielu lat.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jacek Górka. W ubiegłym roku budżet jednostki wyniósł prawie 200.000 zł, który w większości został przeznaczony na zakup nowego sprzętu. Największa dotacja, w kwocie 50.000 zł pochodziła z Fundacji Orlen, ale również z budżetu gminy Myślenice strażacy uzyskali kilkadziesiąt tysięcy zł, ponadto z WFOŚ i innych jednostek państwowych, a także 12.000 zł darowizny z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Rolniczych. Jednostka jest dobrze doposażona, ale nie ma gdzie tego sprzętu przechowywać. Dlatego największe wyzwanie jakie czeka strażaków z Górnego Przedmieścia to budowa nowej remizy. Druhowie mają nadzieję, że przy poparciu starosty i burmistrza będą mogli w najbliższej przyszłości podjąć się tego zadania. Nie planują budowy tradycyjnej remizy z salą balową, myślą o nowej strażnicy jako miejscu przechowywania sprzętu i przygotowania się do akcji bojowych.

Podziękowania za ofiarną służbę złożyli druhom zarówno starosta jak i burmistrz. Józef Tomal powiedział, że jeżeli uzyska zgodę rady powiatu, to przekaże dla gminy Myślenice grunt pod budowę nowej remizy zlokalizowany powyżej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego. Jarosław Szlachetka zapewnił, że jak będzie teren to samorząd miasta pomoże w budowie, tak jak obecnie wspiera budowę nowej strażnicy w Głogoczowie. Burmistrz wspomniał również o nowej ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, która m.in. nakłada na gminy obowiązek wypłaty ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach bojowych. Jak powiedział, wkrótce rada miejska będzie obradowała nad uchwałą w tej sprawie, która jest przygotowywana we współpracy z zarządem miejsko – gminnym OSP.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)