Witold Rozwadowski

Witold Rozwadowski

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)

W co gra Starosta?

Czy droga północna w Jaworniku zostanie w tym roku zmodernizowana? Burmistrz na tę tak potrzebną inwestycję pozyskał znaczne wsparcie rządowe, ale prace nie mogą się rozpocząć, gdyż Starostwo Powiatowe w Myślenicach nie wydało poz...

Krew ratuje życie

Kiedy codziennie w radio słyszymy apele o oddawanie krwi, gdyż w sezonie grypowym zaczyna jej brakować w bankach krwi, w jednym z myślenickich przedsiębiorstw pojawiło się kontrowersyjne zarządzenie, utrudniające oddawanie krwi ho...

Na tropie beskidzkich partyzantów

Wydaje się, że już wiemy wszystko o Armii Krajowej i bojach partyzantów z Niemcami, czy nawet o tzw. „poakowskiej” konspiracji, która po drugiej wojnie światowej walczyła w Beskidach ze zniewoleniem komunistycznym, które przyszło...

Autobusy wróciły już na dobre

Zadziwia mnie determinacja władz Myślenic, które mimo przeciwności starają się stworzyć komunikację zbiorową w naszej gminie i regionie. Determinacja samorządu naszego miasta jest tak duża, że w trudnej sytuacji budżetowej decyduj...

Powiat z budżetem na rok 2023

Na sesji w dniu 20 grudnia radni powiatowi uchwalili budżet na rok 2023. Koalicyjne kluby starosty Józef Tomala i wiceprzewodniczącego rady Macieja Ostrowskiego, które rządzą powiatem, nie miały problemów z uchwaleniem tej najważn...

Autobusy wróciły

Od stycznia linię Myślenice - Kraków obsługują autobusy Kolei Małopolskich. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu pomiędzy burmistrzem Jarosławem Szlachetką a marszałkiem województwa małopolskiego. Nowy przewoźnik realizuje 16...

W Myślenicach nadal najtaniej

Na sesji w dniu 7 grudnia radni miejscy zagłosowali za podwyżką stawek za wywóz odpadów stałych. Nie było innej możliwości, gdyż cena za odbiór odpadów komunalnych, jaka została zaoferowana w przetargu ogłoszonym przez naszą gminę...

Święto myślenickich kupców

Jak co roku w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny świętowali również myśleniccy przedsiębiorcy zrzeszeni w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Święto Kupca i Usługowca rozpoczęli Mszą św. odprawioną w kościele p...

Kiedy sala gimnastyczna w Polance?

Czy powstanie sala gimnastyczna przy szkole w Polance? Na pewno tak, ale nie w najbliższym czasie. Winne temu są zaniedbania z lat poprzednich, gdyż nie przygotowano tej inwestycji. Zresztą w poprzedniej kadencji ówczesny burmistr...

O szpitalu bez złudzeń

Nawet starosta Józef Tomal nie wierzy, że program naprawczy uchwalony dla myślenickiego szpitala pomoże wyciągnąć naszą lecznicę z długów. Mimo, że sam głosował za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla SP...

Patriotyczne wychowanie

Na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej oraz posła Władysława Kurowskiego gościła w Myślenicach Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, która wygłosiła prelekcję pt. „Postawa Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawskich jako wynik pa...

Niepotrzebne złe emocje

Mecz Pucharu Polski, który w poprzednią sobotę został rozegrany pomiędzy drużynami Dalinu Myślenice i Orła Myślenice wzbudził wiele emocji sportowych, niestety nie tylko. Na jednym z portali społecznościowych były burmistrz zamieś...