Strażacy z miasta i gminy podsumowali niełatwy rok

Strażacy z miasta i gminy podsumowali niełatwy rok

W ostatni piątek 19 lutego w sali OSP Dolne Przedmieście, z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkali się druhowie z miasta i gminy, aby podsumować zeszłoroczne działania.

Na zaproszenie strażaków w zebraniu wzięli również udział burmistrz Jarosław Szlachetka, starosta Józef Tomal, komendant PSP Sławomir Kaganek oraz Jan Podmokły 

Na początku zebrania, odznaczenia „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej” odebrali najbardziej aktywni i zasłużenie druhowie. Po dekoracji przyszedł czas na podsumowanie.

Rok był trudny i specyficzny, wiele z zaplanowanych imprez nie udało się przeprowadzić, (m.in. planowanego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej), jednak strażacy cały czas byli w gotowości i nieśli pomoc w razie potrzeby. Wykonywali również prace, które zdeterminowała walka z koronawirusem. Były to między innymi: dezynfekcje przystanków, organizowanie i obsługa punktów medycznych oraz pomoc w dystrybucji maseczek zakupionych dla mieszkańców. Druhowie pomagali również w zabezpieczeniu, nielicznych odbywających się imprez, kulturalnych i sportowych. Mimo ciężkiej sytuacji, druhowie nie zapomnieli o przekazywaniu najcenniejszego daru, strażackiej krwi. Z uwagi na pandemię, akcje odbywały się głównie w terenie.

W październiku ku wielkiej radości strażaków z OSP Śródmieście do strażnicy przyjechał nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki Renault z napędem 4x4. Zakup samochodu był możliwy dzięki przychylności Rady Miasta i Gminy z burmistrzem Jarosławem Szlachetką, komendanta KP PSP st. bryg. Sławomira Kaganka i środkom pochodzącym z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorządu Województwa Małopolskiego, Fundacji Orlen Dar Serca i środkom własnym strażaków. Pojawienie się pojazdu, który spełnia obecne wymogi ratownicze, sprawiła druhom ogromną radość.

Oprócz tego udało się również zakupić 3 motopompy, na które częściowo pozyskano środki zewnętrzne, a pozostałą kwotą wsparł strażaków burmistrz.

W czerwcu, w czasie skromnej uroczystości druhowie świętowali 125 lat OSP w Drogini, niestety pandemia nie pozwoliła na całościowe zorganizowanie wcześniej planowanych obchodów.

W trakcie zebrania głos zabrał między innymi burmistrz Jarosław Szlachetka, który podziękował druhom za ich ofiarną i ciężką służbę, życząc opieki św. Floriana. Przypomniał, że mimo trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią, gmina Myślenice, przekazała ponad milion złotych na pomoc strażakom ochotnikom. Zapewnił również o kontynuacji wsparcia dla druhów i dalsze otwarcie na potrzeby ich jednostek.

Jaki będzie 2021 nie wiemy, ale oczywiście strażacy mają swoje plany.

Planowane jest między innymi: przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej na terenie Miasta i Gminy Myślenice, zwołanie nadzwyczajnego zjazdu ZOSP RP, organizacja OTWP, zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych, koordynacja akcji krwiodawstwa, udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i branżowych, zorganizowanie ćwiczeń pod patronatem Komendanta Miejsko Gminnego, udział jednostek w pomocy przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Ważną, ale i niepokojącą rzeczą, na którą zwrócono uwagę w trakcie zebrania, jest odchodzenie strażaków ze służby. Sprawa ta ma wiele aspektów i nie da się jednoznacznie określić jej przyczyny. Powstałą sytuację strażacy będą się starali zniwelować, zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, aby w ten sposób z czasem, uzupełnić szeregi strażaków ochotników.

My również życzymy strażakom realizacji zamierzeń, ale przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.