Szkoła w Głogoczowie liderem projektu

Szkoła w Głogoczowie liderem projektu
Realizując program „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa” dzieci uczestniczyły w prelekcjach prowadzonych m.in. przez myślenicką straż miejską.

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie otrzymał certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. To druga placówka w naszej gminie, która może się pochwalić tym prestiżowym tytułem.

Szkoła w Głogoczowie otrzymała certyfikat w ramach projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Skierowany jest on do szkół województwa małopolskiego i ma na celu zwiększenie w nich bezpieczeństwa. Placówka w Głogoczowie przystąpiła do niego w 2012 roku. - Zgodnie z procedurami, otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, następnie wnosiliśmy o przedłużenie jego ważności na okres pięciu lat i w 2021 roku naszej szkole nadano tytuł lidera - wyjaśnia pedagog szkolny i koordynatorka projektu Małgorzata Oleksy - Sołtys. Aby zdobyć certyfikat placówka musiała podjąć szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w szkole w trzech rożnych obszarach - organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym. Działania te kontrolowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

- Jeśli chodzi o obszar organizacyjny, to zawarliśmy w nim m.in.: prelekcje dla dzieci dotyczące kwestii bezpieczeństwa (bezpieczna droga do szkoły, przemoc i agresja czy cyberprzemoc) przeprowadzane przez naszych partnerów m.in. Ochotniczą Straż Pożarną w Głogoczowie, myślenicką straż miejską, Komendę Powiatową Policji w Myślenicach czy Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, promowanie pozytywnych zachowań poprzez realizację godzin wychowawczych oraz przestrzeganie procedur w sytuacjach zagrożeń - mówi pani Małgorzata. - Oprócz tego kierowaliśmy apele np. do kierowców o ostrożną jazdę i trzeźwość. Staramy się działać nie tylko wewnątrz szkoły, ale również poza nią. Przy okazji chciałabym podziękować wszystkim naszym partnerom za współpracę - dodaje.

Zmiany w infrastrukturze

W ramach drugiego obszaru, przed budynkiem szkoły umieszczono barierki ochronne, odmalowano pasy i ustawiono przed nimi barierkę ochronną, przy której dziecko, widząc pojazd, może się zatrzymać, zmodernizowano place zabaw i jadalnię przedszkolną. Powstały nowe sale lekcyjne, a kilka odmalowano i wyposażono w monitory interaktywne. Do wszystkich sal lekcyjnych doprowadzono Internet.

Natomiast realizując ostatni obszar, szkoła wyposażona została w chipowy system zabezpieczający. Dzięki temu osoby z zewnątrz nie mogą wejść na teren szkoły. Poza tym pojawiły się dodatkowe kamery - na korytarzach czy w sali informatycznej. - Aspekty infrastrukturalny i techniczny, w przeciwieństwie do organizacyjnego, wymagają już większego wsparcia spoza szkoły, choćby organu prowadzącego. W tym przypadku ważne jest pozyskanie odpowiednich funduszy, dlatego tych inwestycji nie było aż tak dużo - podkreśla koordynatorka projektu.

Jak zaznacza nasza rozmówczyni, uczniowie bardzo angażowali się w realizację projektu. Organizowali liczne konkursy, tworzyli prace plastyczne, aktywnie uczestniczyli w prelekcjach specjalistów. - Temat bezpieczeństwa ich zainteresował, wszyscy chcą przecież czuć się w swojej szkole bezpiecznie.

Warto wspomnieć o tym, że spośród szkół podstawowych z naszej gminy, oprócz ZPO w Głogoczowie, tytuł lidera projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” posiada również Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).