Szkoła w Zawadzie zyska nowoczesny sprzęt

Szkoła w Zawadzie zyska nowoczesny sprzęt

Szkoła Podstawowa w Zawadzie jest jednym z beneficjentów programu „Aktywna tablica”, dzięki któremu otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 tysięcy złotych na zakup interaktywnych narzędzi multimedialnych. Dodatkowo, myślenicki samorząd przeznaczy na ten cel 8 750 zł ze swojego budżetu.

- Kontynuujemy rozwój szkolnej infrastruktury, a Szkoła Podstawowa w Zawadzie jest kolejną placówką, która dzięki programowi „Aktywna Tablica” zyska nowoczesny sprzęt interaktywny. To wsparcie jest dla nas niezwykle ważne i pomoże podnieść jakość edukacji w naszej gminie. Dzięki tym środkom, szkoła będzie mogła zakupić komputer lub laptop oraz specjalistyczne oprogramowanie, co będzie szczególnie pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zaburzeniami koncentracji. Nowoczesne technologie i odpowiednie narzędzia dydaktyczne pozwolą naszym nauczycielom skuteczniej wspierać rozwój każdego ucznia. Jestem przekonany, że inwestowanie w edukację to inwestowanie w przyszłość naszej społeczności. Cieszę się, że wspólnie możemy budować lepsze warunki do nauki dla naszych dzieci – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi terapeutycznych, zgodnie z potrzebami szkoły, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmiany w podejściu do możliwości wykorzystania nowych technologii. Gmina Myślenice regularnie otrzymuje dofinansowania z programu „Aktywna Tablica” – w latach 2018-2024 pozyskała 785 870 zł, przy czym całkowita wartość zakupów dla samorządowych szkół podstawowych w gminie wyniosła ponad 960 tys. zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych, także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprac. Karolina Korneszczuk-Podoba