Terminale dla sołtysów

Gmina 27 kwietnia 2021 Wydanie 16/2021
Terminale dla sołtysów

Z dniem 24 listopada 2020 r. Rada Fundacji Polska Bezgotówkowa przyjęła nowe zasady operacyjne i w wyniku wprowadzonych zmian przedłużony został okres przyznawania przez Fundację dofinansowania tzw. akceptantom sektorowym do 31 grudnia 2025 r.

Celem Programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli poprzez zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi. W praktyce oznacza to, że podmioty takie jak gmina Myślenice - które dotychczas wdrożyły możliwość dokonywania przez mieszkańców płatności bezgotówkowych - mogą kontynuować uczestnictwo w programie, a także rozszerzać jego zakres.

Od roku 2019 płatności bezgotówkowe obsługiwane są w kasie Urzędu, a teraz, korzystając z pojawiającej się możliwości, wyposażono w terminale płatnicze wszystkich sołtysów z gminy Myślenice – inkasentów podatków lokalnych, dwa terminale trafią również do Straży Miejskiej. Terminale przekazane zostały gminie nieodpłatnie, nie ponosimy i do końca 2025r. nie będziemy ponosić również żadnych kosztów związanych z ich funkcjonowaniem – wszelkie koszty są po stronie Fundacji. Dokonując zatem wpłaty II raty podatków u swoich sołtysów (termin mija 15 maja) nasi mieszkańcy po raz pierwszy będą mieli możliwość dokonania zapłaty nie tylko gotówką.