W Porębie inwestuje się w edukację

W Porębie inwestuje się w edukację

W Porębie mieszkańcy są bardzo skonsolidowani i z roku na rok starają się, aby otaczająca ich rzeczywistość zmieniała się na lepsze. Duży wpływ na to, co dzieje się w danej miejscowości, mają władze samorządowe, które spotkały się w ubiegłym tygodniu z mieszkańcami na zebraniu wiejskim.

Jedną z najważniejszych inwestycji, jaką trzeba było poczynić w Porębie, był remont szkoły. Od lat była ona w kiepskim stanie, lecz w ostatnim czasie udało się go poprawić. Nie dziwi więc fakt, że jednym z ważniejszych elementów prezentacji burmistrza Jarosława Szlachetki były właśnie sprawy związane z oświatą. Wsparcie edukacji w tej miejscowości kosztowało gminę blisko dwa miliony złotych, w tym spora część została przeznaczona na prace projektowe, remonty i zakup wyposażenia. Duże nakłady popłynęły również do Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tego najwięcej wyniosła dopłata do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który niedawno trafił do jednostki.

Burmistrz poruszył także wątki interesujące wszystkich mieszkańców gminy. Przedstawił zestawienie, w którym zostały pokazane takie zadania jak: inwestycje w infrastrukturę drogową, działania mające na celu utworzenia kolei łączącej Myślenice z Krakowem czy programy poprawiające stan powietrza, którym oddychamy.

Następnie głos zabrał starosta Jóżef Tomal, który mówił o kwestiach kluczowych dla rozwoju powiatu. To między innymi poprawa warunków w szpitalu w tym remont oddziału wewnętrznego, programy profilaktyczne czy rozbudowa ZSO w Myślenicach. Jednak największy wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Poręby miały inwestycje drogowe, które objęły przebudowę drogi powiatowej Trzemeśnia - Poręba, w ramach której wykonano nową nawierzchnię, pobocza i chodniki.

Ze swoich zadań wywiązuje się również sołtys Rafał Zelek. W ramach funduszu sołeckiego w ostatnich latach dokonywano przede wszystkim utwardzeń nawierzchni dróg wewnętrznych.

To właśnie drogi i ich stan prawny spędzają obecnie sen z powiek wielu mieszkańcom. Komunalizacja ich to proces długotrwały i pracochłonny, który poruszany jest niemal na każdym zebraniu wiejskim. Podobnie było w Porębie, gdzie wciąż wiele osób narzeka na stan nawierzchni ulic dojazdowych do swoich domów. Rozmawiano również na temat komunikacji autobusowej i cen biletów. Jednak jak przyznał sam burmistrz nie ma on wpływu na to jakiej kwoty będą żądali prywatni przewoźnicy za przejazd, mimo że w dużej części otrzymują oni dopłaty.