Wyjątkowa konferencja

Wyjątkowa konferencja

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” w Myślenicach, działająca w ramach Centrum Usług Społecznych, stanowi istotny filar wsparcia dla lokalnej społeczności.

Z biegiem czasu misja placówki została poszerzona, otwierając swoje podwoje dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 15 lat z obszaru miasta i gminy Myślenice, niezależnie od ich sytuacji czy specyficznych potrzeb. To miejsce nie tylko oferuje wsparcie i pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, ale także stwarza atmosferę otwartości i akceptacji, sprzyjając rozwijaniu ich talentów i zainteresowań. Placówka „Kreatywnia” to prawdziwy przykład wspólnotowego zaangażowania, które stawia na równość szans i dostępność pomocy dla każdego dziecka, które tego potrzebuje. Dodatkowo, w Placówce Wsparcia Dziennego organizowane są zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców, psychologa oraz inne osoby specjalizujące się w tej dziedzinie. Te strukturalne zajęcia, zarówno grupowe, jak i indywidualne, mają na celu wszechstronną opiekę nad podopiecznymi. Wykorzystywane w nich są różnorodne techniki i metody oparte na podejściu poznawczo-behawioralnym, aby skutecznie dotrzeć do potrzeb każdego uczestnika. W ramach grupowych zajęć profilaktycznych często stosowane są takie formy pracy jak praca w kręgu, burze mózgów, rysunki i prace plastyczne, wykłady, prezentacje, a także elementy dramy, inscenizacje oraz ćwiczenia w formie zabawy.

Różnorodne formy pracy umożliwiają dzieciom aktywne uczestnictwo i interakcję, wspierając rozwój emocjonalny, społeczny oraz kreatywność w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Podczas ferii w „Kreatywni” odbyło się ciekawe spotkanie. Uczestników odwiedził burmistrz Jarosław Szlachetka. Spotkanie przebiegło w bardzo swobodnej atmosferze, pan Burmistrz świetnie skrócił dystans i ośmielił dzieci, dużo żartował. Nie bał się trudnych pytań, a takie padły - np. o dokładne zarobki i to, co jest najtrudniejszego w pracy Burmistrza, dlaczego chciał zostać burmistrzem, jakie do tego trzeba mieć wykształcenie. Opowiadał, jaka infrastruktura powstaje w Myślenicach dla dzieci i młodzieży. – Obiecał, że wpadnie pograć z nami w piłkę, więc trzymamy go za słowo - mówi pani Monika Hronowska, pracownik „Kreatywni”.

Na koniec spotkania wszystkie dzieci dostały upominki.

To spotkanie potwierdziło, że młodzi ludzie są nie tylko przyszłością naszej społeczności, ale już teraz są aktywnymi uczestnikami życia publicznego, gotowymi stać się liderami i twórcami pozytywnych zmian.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje