Wyniki egzaminów klas ósmych

Wyniki egzaminów klas ósmych

Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym elementem systemu edukacyjnego, mającym na celu obiektywną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych.

W tym roku egzamin odbył się w dniach 14-16 maja. W gminie Myślenice przystąpiło do niego 346 uczniów. Z języka polskiego uzyskali oni średnio 70%, z matematyki 63%, a z języka angielskiego 72%. Te wyniki, choć zróżnicowane, dają wgląd w mocne i słabsze strony lokalnego systemu edukacyjnego.

Egzamin ósmoklasisty nie tylko sprawdza poziom wiedzy, ale także pomaga w ocenie jakości pracy szkoły. Wyniki te są ważnym wskaźnikiem efektywności nauczania, choć nie powinny być jedynym miernikiem sukcesu edukacyjnego. - Z wielką dumą i radością odebrałam wyniki naszych absolwentów z egzaminu ósmoklasisty. Zarówno z języka polskiego, jak i matematyki osiągnęli bardzo wysokie wyniki (79% i 70%). To ogromny sukces wszystkich naszych uczniów oraz ich nauczycieli. Gratuluję rodzicom ambitnych dzieci i dziękuję nauczycielom za wysoki poziom nauczania oraz duże wymagania wobec samych siebie i uczniów. Życzę, aby ten wspaniały wynik egzaminu zaowocował kolejnymi sukcesami. Niech też będzie zachętą dla młodszych kolegów i koleżanek do pracy, nauki i zdobywania wiedzy i umiejętności – powiedziała Kamila Hodurek-Kiebzak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Porównując wyniki z 2023 roku, zauważamy, że w przypadku języka polskiego nastąpił spadek o 2 punkty procentowe, natomiast wyniki z matematyki są wyższe o 1 punkt procentowy, a z języka angielskiego o 2 punkty procentowe.

Natomiast patrząc na powiat to najlepiej poszło gminie Siepraw, gdzie wynik z język polski to 76%, matematyki - 72% , a języka angielskiego - 78%.

Oprac. Karolina Korneszczuk-Podoba