Zaplanuj swoją przyszłość

Edukacja 27 kwietnia 2021 Wydanie 16/2021
Zaplanuj swoją przyszłość

W dzisiejszych czasach, dobrze jest wiedzieć jakie kwalifikacje zwiększą szanse młodych na rynku pracy – mówi Bożena Batko, komendantka Hufca Pracy w Myślenicach

- Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach największą liczbę stanowią ludzie młodzi do 24 roku życia. W jaki sposób młody człowiek powinien zaplanować swoją ścieżkę edukacji, aby w przyszłości znaleźć pracę?

Warto zastanowić się już jako przyszły absolwent szkoły podstawowej co mogę zrobić, aby zdobyć dobry zawód i jak zaplanować swoją karierę. Nikt nie da młodemu człowiekowi gotowego przepisu, ale można znacznie ułatwić swoją decyzję zwracając się na przykład do doradcy zawodowego w OHP.

- Młodzi ludzie powinni zatem planować swoją karierę już w szkole podstawowej? Przecież na tym etapie mają zaledwie 14-15 lat…

Młody człowiek już na etapie szkoły podstawowej powinien uświadomić sobie jakie predyspozycje posiada, w jakim kierunku może się rozwijać oraz w jakiej dziedzinie mógłby się realizować w przyszłości. Na tym etapie rozwoju pomocna może być rozmowa ze specjalistą i test predyspozycji zawodowych. Takie testy przeprowadzamy bezpłatnie w naszej placówce. Wybierając szkołę, a następnie zawód, warto się zastanowić, co tak naprawdę mnie interesuje, w czym jestem dobry, co lubię robić i w tym kierunku podążać.

- W czerwcu absolwenci szkół podstawowych mają czas, aby wybrać szkołę średnią lub branżową. Jakie szkoły, a co za tym idzie - zawody w przyszłości, według Pani będą gwarantować znalezienie zatrudnienia?

To ważna decyzja i na pewno nie jeden uczeń staje przed dylematem: jaką szkołę wybrać. Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wszystko zależy od możliwości i zainteresowań danego ucznia. Trzeba pamiętać, że żadna decyzja podjęta na tym etapie, nie zamyka drogi do przekwalifikowania się lub do zdobycia wyższego wykształcenia. Na przykład podjęcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia i realizacja praktycznej nauki zawodu na warsztatach lub bezpośrednio u pracodawcy umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego pod względem teoretycznym i praktycznym, ale nie zamyka drogi do dalszego kształcenia w szkołach średnich. Hufiec Pracy pomaga młodemu człowiekowi w realizacji zdobycia wybranego konkretnego zawodu. Wskazuje na zawody deficytowe, w których w przyszłości będzie duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Hufiec Pracy w Myślenicach posiada dużą bazę pracodawców współpracujących z naszą instytucją od lat, sprawdzonych, rzetelnych z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i pedagogicznym, gdzie młodzież Szkół Branżowych I stopnia może odbywać praktykę. Całą dokumentację ( w tym bezpłatne sporządzenie umów w celu przygotowania zawodowego, która jest wymagana przy przyjęciu do Szkół Branżowych) przygotowujemy w Hufcu Prac. Przeprowadzamy rozmowy z kandydatami i ich rodzicami na temat wyboru zawodu. Proponujemy również dodatkowe kwalifikacje na różnorodnych kursach zawodowych. Na przykład w maju b.r. realizowany będzie kurs obsługi koparko ładowarki właśnie dla naszych uczestników całkowicie bezpłatnie dla młodzieży. Dzięki takiemu wsparciu oprócz wyuczonego zawodu, młody człowiek posiądzie dodatkowe kwalifikacje zawodowe zwiększające szanse na rynku pracy.

- Skoro mowa o rynku pracy… dzisiaj brakuje na nim reprezentantów wyspecjalizowanych zawodów. Podstaw których z nich, można nauczyć się poprzez OHP?

OHP pomaga młodzieży w wyborze zawodu i dalszej ścieżki kształcenia, ale także w znalezieniu dobrego i sprawdzonego miejsca praktyki, niezbędnej w szkolnictwie branżowym. Do naszej placówki trafia młodzież wybierająca różne typy szkół branżowych, a poprzez Hufiec znajduje praktykę wraz z załatwieniem wszystkich formalności całkowicie bezpłatnie.

Jeśli ktoś ma problem w wyborze zawodu lub znalezieniem praktyki, można zgłosić się do placówki Hufca Pracy w Myślenicach, która mieści się w wyremontowanym niedawno budynku przy ulicy Średniawskiego 32. Doradca zawodowy pomoże wybrać właściwy zawód niezdecydowanym, a młodzieży, która już dokonała wyboru pomożemy skontaktować się z pracodawcą najbliżej jego miejsca zamieszkania. Zawody, które od lat cieszą się popularnością wśród młodych to, m.in.: monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, ale również kucharz czy elektryk oraz wiele innych.

- W jaki sposób Hufiec Pracy w Myślenicach aktywizuje młodzież?

W działającym u nas Młodzieżowym Centrum Kariery odbywają się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia z przedsiębiorczości, podczas których można nauczyć się pisania CV, listów motywacyjnych, rozmawiać z pracodawcą oraz sposobów efektywnego szukania pracy. W Hufcu Pracy funkcjonuje również Rada Młodzieży, która pod opieką wychowawców organizuje akcje charytatywne, ekologiczne, edukacyjne i rekreacyjne.

- Jakie umiejętności zdobywa uczeń kończący edukację poprzez OHP?

Uczestnik OHP zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia. Nasz uczestnik oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy. Pokazujemy również młodzieży w jaki sposób zagospodarować czas wolny i pomagamy w rozwijaniu różnych zainteresowań.

- Z przedstawicielami jakich branż współpracują Państwo najczęściej?

Pracodawcy, z którymi współpracujemy najczęściej reprezentują branże usługowe: gastronomiczną, budowlaną, handlową, fryzjerstwa, mechaniki pojazdowej, ale także elektryczną, stolarską, ślusarską, piekarniczą i wiele innych. Każdy pracodawca, który w swoim zakładzie, chce stworzyć warunki dla odbywania praktyk, również może zgłosić się do naszej placówki.