Kiedy węzeł w Jaworniku?

Kiedy węzeł w Jaworniku?

Ostatnie 5 lat to dobry czas dla modernizacji zakopianki, szczególnie na odcinku leżącym na terenie gminy Myślenice. Rozpoczęte modernizacje w sposób zdecydowany poprawią bezpieczeństwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Obecnie budowany jest węzeł w Myślenicach na ul. Sobieskiego, rozpoczynają się także prace w Krzyszkowicach przy budowie tunelu, a w Jaworniku brakuje tylko decyzji ZRID i będzie można wyłonić wykonawcę budowy trzeciego, równie ważnego węzła. Trwają też prace planistyczne nad rozwiązaniami dla Głogoczowa i Bęczarki.

Modernizacja tej najważniejszej dla naszego regionu trasy była możliwa tylko dzięki aktywnemu działaniu burmistrza Jarosława Szlachetki, który przy wsparciu posła Władysława Kurowskiego pozyskał dla tego zadania poparcie ministra Andrzeja Adamczyka, co spowodowało skierowanie inwestycji do realizacji. Zarówno burmistrz jak i poseł, ze zdziwieniem przyjęli wiadomość, że były burmistrz Myślenic, któremu przez piętnaście lat urzędowania nie udało się doprowadzić do budowy żadnego węzła na zakopiance, teraz przy udziale wiceministrów Miłosza Motyki i Pawła Gancarza zapowiada „przyspieszenie” budowy węzła w Jaworniku. Aby to ogłosić Maciej Ostrowski zorganizował konferencję prasową, na którą zaprosił wyselekcjonowane media. Na tej konferencji zjawili się także burmistrz Jarosław Szlachetka, poseł Władysław Kurowski i radny sejmiku Robert Bylica.

- Nie mogłem nie zareagować, gdy dowiedziałem się, że poprzedni Burmistrz, wykorzystując swoich kolegów z PSL, organizuje konferencję prasową dotyczącą rzekomo niewydanej decyzji środowiskowej dla węzła w Jaworniku. Mieszkańcy mają prawo do prawdziwej, rzetelnej informacji, stąd moja obecność na konferencji. Chciałbym jeszcze raz zaprotestować przeciwko nieprawdziwym informacjom jakie panowie próbowali przekazać. Otóż już dawno wydałem decyzję środowiskową dla węzła w Jaworniku i teraz pozostaje już tylko złożenie wniosku i wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Małopolskiego. Pan Wiceminister i Pełnomocnik Wojewody wiedzą o tym doskonale, więc zapewne tylko ze względów wyborczych posunęli się do tak niegodnych w moim odczuciu manipulacji – komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka

Władysław Kurowski i Jarosław Szlachetka jako mieszkańcy Jawornika wiedzą z własnego doświadczenia jak uciążliwe jest pokonywanie zakopianki dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do Myślenic. Dlatego z całym zaangażowaniem współdziałali z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwem Infrastruktury przy pracach projektowych i skutecznie lobbowali, aby zabezpieczyć niezbędne środki na te inwestycje. To tylko dzięki ich zaangażowaniu za dwa, trzy lata zakopianka w aż trzech newralgicznych miejscach na terenie gminy Myślenice będzie bardziej bezpieczna.

Najważniejsze daty dla Jawornika

Marzec 2020 – Burmistrz Jarosław Szlachetka jako przedstawiciel Gminy Myślenice zawiera porozumienie z GDDKiA oraz Zarządem Województwa Małopolskiego ws. budowy węzła w Jaworniku deklarując także udział finansowy w tym zadaniu.

Lipiec 2020 – Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, podpisuje Program Inwestycyjny i jeszcze w tym samym miesiącu zostaje ogłoszony przetarg na dokumentację projektową.

Luty 2021 - Inwestor GDDKiA i konsorcjum firm MPRB, Mosty Kraków i MP Infra podpisują umowę na dokumentację projektową. Od tego czasu burmistrz Jarosław Szlachetka razem ze współpracownikami czynnie angażują się w prace zespołu projektowego, reprezentując interesy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców ze Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik/Polanka.

Listopad 2023 - Burmistrz Jarosław Szlachetka wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, która staje się prawomocna.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)