Rozmawiali także o SOR

Rozmawiali także o SOR

Droginia jest jedną z tych miejscowości, która w obecnej kadencji samorządu dynamicznie się rozwija. Świadczą o tym liczne inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat. Było to możliwe dzięki aktywności samych mieszkańców, którzy chcą i umieją współpracować z samorządowcami.

Oczywiście w Drogini jest jeszcze dużo do zrobienia, co zgłaszali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w czwartek 9 listopada, które odbyło się w strażnicy OSP. Z mieszkańcami spotkali się burmistrz Jarosław Szlachetka i jego zastępca Mateusz Suder oraz wicestarosta Rafał Kudas. Zebranie otworzył sołtys Bogdan Horab, a spotkaniu przewodniczył radny Jan Podmokły. Zarówno sołtys jak i przedstawiciele samorządów przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Najwięcej mówiono o inwestycjach, jakie wykonano w Drogini. Największą z nich była budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, ale również sama szkoła podstawowa przeszła w ostatnim czasie prawdziwą metamorfozę.

Budynek został poddany termomodernizacji, wzbogacony o panele fotowoltaiczne, ponadto zmodernizowano kotłownie i kuchnię oraz zagospodarowano teren wokół placówki, m.in. pojawił się plac zabaw. Burmistrz Jarosław Szlachetka, na prośbę mieszkańców, zapewnił, że plac zabaw zostanie jeszcze rozbudowany. Oprócz szkoły podobną metamorfozę przeszły obiekty sportowe KS Sęp. Tych mniejszych inwestycji było dużo m.in. na drogach gminnych. Ale największą inwestycję drogową wykonał powiat, który wybudował chodnik przy drodze powiatowej Myślenice – Wiśniowa, na odcinku Droginia – Łęki, gdzie dotychczas brakowało traktu pieszego. Ponadto wymieniono nakładkę na tym odcinku drogi.

Sprawy, które czekają na wykonanie, to m.in. uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej na granicy Drogini z Osieczanami. Konieczna jest także naprawa chodnika na tym odcinku, gdyż przez lata eksploatacji uległ on zniszczeniu. Na modernizację czekają drogi wiejskie, potrzebna jest także rozbudowa oświetlenia przy nich. W sprawie oświetlenia wypowiedział się wiceburmistrz Mateusz Suder, który poinformował mieszkańców, że aktualnie prowadzona jest modernizacja istniejącego oświetlenia w całej gminie, która zakończy się na wiosnę przyszłego roku. Ale po zakończeniu tej inwestycji gmina podejmie się rozbudowy sieci lamp przydrożnych.

Jednym z tematów, który wywołał większe emocje była sprawa złego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Mieszkańcy skarżyli się, iż bardzo długo czeka się tam na pomoc, a personel nie zawsze właściwie podchodzi do pacjentów. Wicestarosta Rafał Kudas próbował tłumaczyć tę sytuację faktem, iż w myślenickim szpitalu na SOR trafia tygodniowo około 600 pacjentów i jest to znacznie więcej niż w innych szpitalach powiatowych. Jednak skoro tak jest od dawna to szpital powinien być na taką sytuację przygotowany.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)