Wydanie 32/2013 - 12 września 2013

Tańsze przedszkola

Tańsze przedszkola

Od 1 września zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty Ministerstwo Edukacji zagwarantowało opłaty za każdą godzinę w przedszkolach nie więcej niż jeden złotych. Tak więc wysokość opłaty, ponad czas bezpłatnego nauczania, w przypadku przedszkoli prowadzonych przez gminę Myślenice wynosić będzie 1 zł za godzinę zajęć Przedtem zgodnie z uchwałą nr 124/XVI/2011 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. opłaty za zajęcia świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w mi...