Wydanie 4/2007 - 1 lutego 2007

Katastrofa w Stróży

Katastrofa w Stróży

Błędy projektowe, organizacyjne i wykonawcze były przyczyną katastrofy wiaduktu nad budowanym odcinkiem zakopianki w StróżyTakie oświadczenie wydał Tadeusz Fic, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie podczas wspólnej konferencji prasowej kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. W trakcie jej trwania został przedstawiony raport z prac komisji PIP, powołanej w celu szczegółowego ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy budowlanej,...