Wydanie 25/2013 - 18 lipca 2013

Myślenicka Karta Rodzina 3plus

Myślenicka Karta Rodzina 3plus

To jeden z najważniejszych projektów uchwał dotyczących polityki prorodzinnej w historii samorządu myślenickiego. Umożliwi on wsparcie funkcjonowania rodzin wielodzietnych przez samorząd, instytucje samorządowe, a także inne lokalne instytucje, stowarzyszenia i firmy. To ważny krok na drodze systemowego wsparcia rodzin wielodzietnych – uważa burmistrz Maciej Ostrowski. Pomysł jej powstania narodził się przed kilku miesiącami na wspólnym posiedzeniu koalicyjnych klubów Prawa i Sprawiedliwości or...