Wydanie 47/2007 - 20 grudnia 2007

Gmina sprzedała udziały w PKS Myślenice

Gmina sprzedała udziały w PKS Myślenice

Kiedy w 2004 roku Gmina przejmowała przedsiębiorstwo PKS jedynymi – ale jak wówczas ważnymi – argumentami przemawiającymi za utworzeniem nowej spółki było utrzymanie blisko160 miejsc pracy i możliwość wpływu na losy dworca leżącego tuż przy zakopiance. Gmina ratując PKS przed konsolidacją z przedsiębiorstwem krakowskim zawarła spółkę z udziałem pracowników, ratując w ten sposób nie tylko miejsca pracy, ale i grunty, które według planów krakowskiego PKS, miały być sprzedane dużej siec...